Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de reparatii si intretinere a utilajelor tipografice Heidelberg, Polar si Stahl


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.600 EUR

Castigatorul Licitatiei: HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138851/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MONITORUL OFICIAL R.A.
Adresa postala: Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Punct(e) de contact: Simona Roxana Crimu, Tel. +40 213185120, Email: [email protected], Fax: +40 213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Tipografie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de reparatii si intretinere a utilajelor tipografice Heidelberg, Polar si Stahl
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul RAMO, str parcului, nr. 65, sector 1, bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizi?ie de ? Servicii de reparatii si intretinere a utilajelor tipografice HEIDELBERG, POLAR ?i STAHL?Asigurarea cu servicii de intretinere si reparatie este necesara pentru utilajele produse de firmele HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG, Germania, POLAR MOHR GmbH, Germania ?i HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN CPS GmbH, Austria, pentru cazurile deosebite cand problemele sunt complexe, iar tehnicienii regiei nu au cunostintele necesare.In baza acordului-cadru care se va incheia, prestatorul va asigura: ? servicii de reparatii si intretinere a utilajelor tipografice HEIDELBERG, POLAR ?i STAHL aflate in dotarea achizitorului;? consultanta service pentru achizitor, prin telefon, fax, email (referitoare de depistarea si diagnosticare unor defecte care pot fi rezolvate de tehnicienii achizitorului si la precizarea unor solutii tehnice de actualizare a performan?elor utilajelor);? diagnosticarea prin modem a defectelor utilajelor prevazute cu sistem de telediagnoza;? consultanta la montajul pieselor de schimb.Valoarea totala estimata a acordului-cadru: - valoare minima: 100 EUR, echivalent 448, 30 lei la cursul BNR de 1 EUR = 4, 483 lei din data de 13.06.2013;
- valoare maxima: 26.600 EUR, echivalent 119.247, 80 lei la cursul BNR de 1 EUR = 4, 483 lei din data de 13.06.2013.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50530000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 600EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8.13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 598 Denumirea: Acord cadru servicii
V.1) Data atribuirii contractului 31.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Baiculesti, Nr.1, Parter, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013187, Romania, Tel. 0212034701, Email: [email protected], Fax: 0212034700, Adresa internet (URL): www.heidelberg.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26600.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26600.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 119, 247.8 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 15:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer