Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere automacara DSO 185 T, 18tf si HT 251- cod CPV 50110000-9 ; Servicii de reparatii poduri rulante ( 3 bc) ? cod CPV 50531400-0 si serviciul de verificare tehnica in utilizare ? TIH-uri 445 DH -9 bc.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.317 RON

Castigatorul Licitatiei: SC METABET CF SA Pitesti
Anunt de atribuire numarul 146086/03.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140566
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Leata Alina, Tel. +40 374171120/ +40 374171127, In atentia: Leata Alina, Email: [email protected]hoo.com, Fax: +40 253222015, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
Altele: extragerea carbunelui si a altor combustibili solizi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii si intretinere automacara DSO 185 T, 18tf si HT 251- cod CPV 50110000-9;Servicii de reparatii poduri rulante ( 3 bc) ? cod CPV 50531400-0 si serviciul de verificare tehnica in utilizare ? TIH-uri 445 DH-9 bc.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul achizitorului
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In activitatea de extractie a carbunelui prin exploatarile miniere din bazinul minier al Olteniei, este necesar a se asigura intretinerea si functionarea in conditii de siguranta a macaralelor , automacaralelor, podurilor rulante si a masinilor de ridicat de tip Tractor Incarcator Hidraulic TIH 445 DH, conform legislatiei in vigoare si prevederilor ISCIR. Scopul achizitiei: intretinere, verificare, service pentru functionare in conditii de maxima siguranta precum si prelungirea duratei de viata prin repararea mecanismelor, a instalatiei electrice, dispozitivelor de siguranta, a constructiei metalice, in final fiind autorizate ISCIR.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
50531400-0-Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 316.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 636/DM Denumirea: Servicii de reparatii si intretinere automacara DSO 185 T ( 18tf(- USM Rovinari
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC METABET CF SA Pitesti
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110186, Romania, Tel. +40 248221180, Fax: +40 248220966
S.C. MULTIPRACTIC SRL Tg. Mures
Adresa postala: Tg Mures, str. Transilvania , nr. 11/7, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540036, Romania, Tel. +40 265260333, Fax: +40 265260333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10936.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10441.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 635/DM Denumirea: Servicii de reparatii poduri rulante ( 3 bc) ? cod CPV 50531400-0 (lot 3)
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC METABET CF SA Pitesti
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 115, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110186, Romania, Tel. +40 248221180, Fax: +40 248220966
S.C. MULTIPRACTIC SRL Tg. Mures
Adresa postala: Tg Mures, str. Transilvania , nr. 11/7, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540036, Romania, Tel. +40 265260333, Fax: +40 265260333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28875.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut / lot : In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele amendamentela clauzele contractuale specificedin Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulateulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.Documente de calificare: Ofertantul poate sa depuna o declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul sau legal prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din HG 925/2006).In conformitate cu art. 189 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)(1) Capacitatea economica si financiara/si sau tehnica a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.(2) In cazul in care se se invoca de ofertant/candidat sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile din alin (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare/si sau tehnice invocate ( se vor completa ANGAJAMENTELE nr 1 si 2 din sectiunea Formulare).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Gorj; Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. GorjTargu-Jiu, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253218661, Fax: +40 253218417
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ServiciulJuridic al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. GorjTargu-Jiu, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer