Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere autoturisme in garantie din gama Dacia Logan


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.050 RON

Castigatorul Licitatiei: DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 108057/02.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 94446
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Punct(e) de contact:  Constantin Draganuta, Tel. 0234 / 541.646, In atentia:  Birou Achizitii, Email:  [email protected], Fax:  0234 / 510.050, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii si intretinere autoturisme in garantie din gama Dacia Logan
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La atelierul specializat al prestatorului din municipiul Bacau si/sau zonele limitrofe municipiului Bacau.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de reparatii si intretinere autoturisme in garantie din gama Dacia Logan.Contractul se poate modifica de drept in cazul in care in bugetul de venituri si cheltuieli intervin modificari prin diminuarea sumelor bugetare pe perioada derularii contractului.Contractul inceteaza de drept daca in bugetul de venituri si cheltuieli al autoritatii contractante nu mai sunt fonduri pentru acoperirea costurilor aferente obiectului contractului datorita aparitiei unor modificari ale bugetului.Contractul va expira odata cu incetarea perioadei de garantie a autoturismului, respectiv 2013 sau la expirarea limitei de 100.000 km.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 050RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 172 Denumirea: Servicii reparatii si intretinere autovehicule in garantie Dacia Logan
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L.
Adresa postala:  STR.REPUBLICII, NR.185, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600304, Romania, Tel. 0234/576345, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0234/576345
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4050.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  STR. CUZA VODA NR. 1, Localitatea:  BACAU, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/513296, Fax:  0234/514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatii
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa "Siret" Bacau - Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  str.Cuza Voda nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/541646, Fax:  0234/510.050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2010 11:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer