Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere vehicule si echipamente din dotarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti ? 5 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
582.726 RON

Castigatorul Licitatiei: Tehnoprest-2001 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143496/24.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139423
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Adresa postala: SOS.ELECTRONICII, NR.44, SECTOR2, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA NEGRU, Tel. +40 212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 2527977, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii si intretinere vehicule si echipamente din dotarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti ? 5 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Atelierul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cantitatile minime si maxime pe loturi se regasesc in Lista cu cantitati minime si maxime .Lot 1 - RABA + SAVIEM, UTILAJE CONSTRUCTIIValoarea estimata fara TVA: intre 203.703 si 621.348 RONValoarea estimata fara TVA cel mai mare contract subsecvent 203.703 RONCant. min.1240 oreCant. max.3858 oreLot 2 - TRACTOARE SI REMORCIValoarea estimata fara TVA: intre 318.701 si 975.573 RONValoarea estimata fara TVA cel mai mare contract subsecvent 318.701 RONCant. min.1130 ore Cant. max.3760 oreLot 3 - TURISME SPECIALEValoarea estimata fara TVA: intre 311.288 si 999.471 RONValoarea estimata fara TVA cel mai mare contract subsecvent 311.288 RONCant. min. 1500 oreCant. max.5000 oreLot 4 - AUTOVEHICULE DE PROVENIENTA STRAINAValoarea estimata fara TVA: intre 396.455 si 1.166.121 RONValoarea estimata fara TVA cel mai mare contract subsecvent 396.455 RONCant. min.1250 ore Cant. max.4157 oreLot 5 - UTILAJE DE PROVENIENTA STRAINAValoarea estimata fara TVA: intre 168.778 si 445.504 RONValoarea estimata fara TVA cel mai mare contract subsecvent 168.778 RONCant. min.1.125ore Cant. max. 3.750 oreAchizitia de servicii de reparatii si intretinere vehicule si echipamente din dotarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti ? 5 loturi, utilizand punctele de lucru ale prestatorului. Piesele de schimb, subansamblurile si consumabilele vor fi asigurate de prestator.Cantitatile maxime estimate se regasesc in Anexa nr. 14 la Formularul de oferta (Anexa nr. 13).Conform art. 66 lit. e) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cantitatile minime si maxime pe care autoritatea contractanta le stabileste initial in documentatia de atribuire, si ulterior in acordul-cadru, reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale, sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile efective ale promitentului-achizitor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
42124100-5-Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
582, 725.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S092-157070din14.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9587 Denumirea: Servicii de reparare si intretinere vehicule si echipamente din dotarea ADP Sector 2-lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Tehnoprest-2001 S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacii, nr. 20, Chitila, Localitatea: Chitila, Cod postal: 030991, Romania, Tel. 021 436 30 27, Email: [email protected], Fax: 021 436 30 27, Adresa internet (URL): www.tehnoprest2001.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 621348.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 582725.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 9588 Denumirea: Acord cadru Servicii de reparare si intret vehic si echipamente -lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Tehnoprest-2001 S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacii, nr. 20, Chitila, Localitatea: Chitila, Cod postal: 030991, Romania, Tel. 021 436 30 27, Email: [email protected], Fax: 021 436 30 27, Adresa internet (URL): www.tehnoprest2001.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1166121.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 995526.41 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 9677 Denumirea: Acord cadru Servicii de reparare si intretinere vehicule si echipamente -Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 23.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTIV AUTO
Adresa postala: Sos.Electronicii nr.19 Sector 2 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023252, Romania, Tel. +40 723558614, Email: [email protected], Fax: +40 212524552
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 999471.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 602268.05 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca doua oferte clasate pe locul I au punctaje egale, se va solicita reofertarea in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADP Sector2
Adresa postala: Sos.Electronicii , nr.44, sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Tel. +40 212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212527977
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2013 10:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer