Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si verificare metrologica a instalatiei de masurare a tensiunii in cabluri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
62.970 RON

Castigatorul Licitatiei: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET CRAIOVA
Anunt de atribuire numarul 138460/11.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129525
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Cotruna Cristina, Tel. +40 0253/371188/ +40 0253/371189/ +40 0374/176069, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii si verificare metrologica a instalatiei de masurare a tensiunii in cabluri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop aducerea si mentinerea in parametrii proiectati a instalatiei de masurare a fortei de tractiune in cablu care functioneaza pe excavatoarele tip SRs 1400 30/7 din cadrul Sucursalei Divizia Miniera Targu Jiu.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
62, 970RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22654
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 71/DMRP Denumirea: Servicii de reparatii si verificare metrologica a instalatiei de masurare a tensiunii in cabluri
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET CRAIOVA
Adresa postala: CALEA BUCURESTI, NR. 144, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200515, Romania, Tel. 0351404888, Email: [email protected], Fax: 0351404890, Adresa internet (URL): www.icmet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 62970.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62970.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe ofer.clas. pe primul loc cu preturi egale se va solicita ofert.aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis.Pentru vizualiz. docum.de atrib. incarcate in SEAP, operat.econom.trebuie sa aiba un program necesar vizualiz.fisierelor semnate electr. (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electr. Event.obiect. la Proiectul de Contract se vor depune o data cu oferta, respectiv la data desfasurarii sedintei de deschidere, ulterior acestei date obiect.formulate nu vor fi luate in considerare. Capac.ec.si finan. a ofert. poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform art. 186 din OUG 34/2006 actualizata, prin complet.formular.6 model anexat.Capac.tehn.si profes.a ofert.poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform art. 190 din OUG 34/2006 actualiz.prin complet.: formular nr. 7 model anexat, anexa 1- formular nr. 7 model anexat, anexa 2-formular nr. 7, model anexat. Pentru demonst.indepl.criteriilor de calificare prevaz.la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofert.are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezent.sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documen.de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofert.trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completare formular nr. 10, model anexat.In cazul in care ofert.uzeaza de acest drept, are oblig.de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a uneisolicitari in acest sens.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj , ,Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2012 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer