Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii sisteme pentru supraveghere video - instalatie de detectie si avertizare la efractie cu televiziune cu circuit inchis


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.710 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELCROM SERV SRL Motru
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 126851/24.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Divizia Miniera Tg-Jiu prin punctul de lucru Mina Motru, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: Doloc Liliana, Tel. +40 0253410022/ 0722/520913, In atentia: Birou Atribuire Contracte PSL, Email: [email protected], Fax: +40 0253410067, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii sisteme pentru supraveghere video - instalatie de detectie si avertizare la efractie cu televiziune cu circuit inchis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Puct de lucru Mina Motru
- Sector Plostina- Sector Lupoaia.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii sisteme pentru supraveghere video - instalatie de detectie si avertizare la efractie cu televiziune cu circuit inchis pentru 2 locatii: depozitele de explozibil de la Sector Plostina si Sector Lupoaia de la punctul de lucru Mina Motru.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50343000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 709.68RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11/DMMM/S Denumirea: Servicii de reparatii sisteme pentru supraveghere video - instalatie de detectie si avertizare
V.1) Data atribuirii contractului 18.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELCROM SERV SRL Motru
Adresa postala: Bulevardul Trandafirilor, bloc G1, scara 1, ap.2, judetul Gorj, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. 0723/880103, +40 0253/410090, Email: [email protected], Fax: +40 0253/410090
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8709.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu nr.34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala: Punct de lucru Mina Motru, str.Calea Severinului nr.19, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 0253/410022, Fax: +40 0253/410067
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2012 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer