Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de repartii si intretinere parc auto


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
285.120 RON

Castigatorul Licitatiei: SERVICE CICLOP S.A.
Anunt de atribuire numarul 140977/17.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135706
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Oinacaru, Tel. +40 212007432, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de repartii si intretinere parc auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: punctul/punctele de lucru ale ofertantului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de repartii si intretinere parc auto
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112200-5 - Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
285, 120RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Procedura nr. 77/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 140/1651 Denumirea: Servicii de reparatii si intretinere parc auto - Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 21.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICE CICLOP S.A.
Adresa postala: Bd. Magheru nr. 6-8, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010332, Romania, Tel. 021/313.79.89, Email: [email protected], Fax: 021/315.09.76
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51840.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 140/1649 Denumirea: Servicii de reparatii si intretinere parc auto - Buzau
V.1) Data atribuirii contractului 21.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONDO CONFEX S.R.L
Adresa postala: Zona Shell, Localitatea: Maracineni, Cod postal: 127325, Romania, Tel. 0238557436, Email: [email protected], Fax: 0238557436
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47520.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 140/1647 Denumirea: Servicii de reparatii si intretinere parc auto - Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 21.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOPRO MOND S.A.
Adresa postala: str.Centru, nr.131, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel. 0729452966;0248270393, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248270899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30240.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30240.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 140/1650 Denumirea: Servicii de reparatii si intretinere parc auto - Slatina
V.1) Data atribuirii contractului 21.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOPRO MOND S.A.
Adresa postala: str.Centru, nr.131, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel. 0729452966;0248270393, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248270899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 77760.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 77760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
Contract nr: 140/1646 Denumirea: Servicii de reparatii si intretinere parc auto - Pitesti
V.1) Data atribuirii contractului 21.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA PLUS TRADING S.R.L.
Adresa postala: Autostrada Pitesti-Bucuresti km 3+750, DN65B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110185, Romania, Tel. 0248-615172-19s 0744-626422, Email: [email protected], Fax: 0248-615174
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47520.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 140/1648 Denumirea: Servicii de reparatii si intretinere parc auto - Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 21.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BASAROM PRODCOM S.R.L.
Adresa postala: Calea Republicii, Nr.138, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600303, Romania, Tel. 0334405990, Email: [email protected], Fax: 0334405989, Adresa internet (URL): www.basarom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30240.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30240.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, pe un lot, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori totale egale, castigatorul va fi cel cu tariful pentru ora tehnologica de mecanica cel mai scazut; in cazul in care si tarifele pentru ora tehnologica de mecanica sunt egale, se va solicita ofertantilor respectivi, pentru departajare, prezentarea in plic inchis a unei noi propuneri financiare. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea prezentarii in plic inchis a unei noi propuneri financiare pana la diferentierea ofertantilor. a) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documente si clarificari? din anuntul de participare; b) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul a).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Posta Romana SA - Departament Juridic
Adresa postala: Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer