Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de revizie a liniilor si a aparatelor de cale la subunitati RTFC Timisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.913 RON

Castigatorul Licitatiei: SC RO-THERMIT SRL
Anunt de atribuire numarul 69005/16.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 52988
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: RTFC Timisoara, Str. Garii, Nr. 2a, Localitatea: Timisoara, Cod postal: RO-300166, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic, Tel.0256/200475, In atentia: Avram Eusebiu, Fax: 0256/200475
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de revizie a liniilor si a aparatelor de cale la subunitati RTFC Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: Subunitati ale RTFC Timisoara
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de revizie a liniilor si a aparatelor de cale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71631470-5 - Servicii de inspectie a liniilor de cale ferata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 913RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RTFC- P 97
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 76 Denumirea: Servicii de revizie a liniilor si a aparatelor de cale la subunitati RTFC
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RO-THERMIT SRL
Adresa postala: str.Daliei nr.4, Localitatea: Sfintu Gheorghe, Cod postal: 4000, Romania, Tel.0267/317377
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22913.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National deSolutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-030084, Romania, Tel.40 21 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 40 21 310 46 42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: P-ta Tepes Voda, Nr.2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256/498054
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str.Garii nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel.0723/335246
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2009 08:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer