Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de revizie periodica a instalatiilor tip IVMS, ICL si a contoarelor de energie electrica pentru locomotive, tip CEL? - impartite in 3 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.891.228 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SOFTRONIC SRL
Anunt de atribuire numarul 147541/31.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143950
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta MANOLE, Tel. +40 0732671661, In atentia: Sef Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de revizie periodica a instalatiilor tip IVMS, ICL si a contoarelor de energie electrica pentru locomotive, tip CEL? - impartite in 3 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul societatii reparatoare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de revizie periodica a instalatiilor tip IVMS, ICL si a contoarelor de energie electrica pentru locomotive, tip CEL? - impartite in 3 loturi astfelLotul 1Serviciul de revizie periodica a instalatiei de masura siinregistrare viteza, siguranta, vigilenta si control a vitezei trenurilor, tip IVMS: - Revizie periodica a instalatiei IVMS (varianta de baza)- Inlocuire motor pas cu pas la instalatia tip IVMS (varianta V1)Lotul 2Serviciul de revizie periodica a instalatiei de inregistrare consum combustibil tip ICL cu verificarea metrologica si etalonarea rezervorului principal de combustibil al locomotivei: - Revizie periodica a instalatiei ICL (varianta de baza);
- Inlocuire Traductor de volum la instalatia tip ICL (varianta V1);
- Inlocuire Traductor de temperatura la instalatia tip ICL (varianta V2);
- Inlocuire Traductor de presiune la contorul tip ICL (varianta V3);Lotul 3Serviciul de revizie periodica a contorului de energie electrica pentru locomotive, tip CEL 02-100V- Revizie periodica a contorului de energie electrica pentru locomotive tip CEL 02-100 V (varianta de baza)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50410000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 891, 228RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
sntfc 150/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S212-368583din31.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: Servicii de revizie periodica a instalatiilor tip IVMS, ICL si a contoarelor de energie electrica pe
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SOFTRONIC SRL
Adresa postala: str. Unirii nr. 37 jud Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200409, Romania, Tel. +40 0351178949
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3953080.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3891228.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bdul Uniriinr.38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213199528, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213199528/122961
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer