Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SALUBRIZARE PRESTATE IN ARIA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.010.155 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT BUCURESTI - FILIALA COSTINESTI S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 144161/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de dezvoltare intercomunitara Medgidia
Adresa postala: STRADA DECEBAL NR 35, Localitatea: Medgidia, Cod postal: 905600, Romania, Punct(e) de contact: DUMITRU MIRICA, Tel. +40 0728171061, Email: [email protected], Fax: +40 241810619
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SALUBRIZARE PRESTATE IN ARIA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: ARIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MEDGIDIA
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICIUL DE SALUBRIZARE PRESTAT IN ARIA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MEDGIDIA, VA CUPRINDE URMATOARELE ACTIVITATI: - PRECOLECTARE, COLECTARE SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNICIPALE, INCLUSIV A DESEURILOR TOXICE PERICULOASE DIN DESEURI MENAJERE, CU EXCEPTIA CELOR CU REGIM SPECIAL;
-MATURATUL, SPALATUL STROPIREA SI INTRETINERE CAILOR PUBLICE (NUMAI PENTRU MUN. MEDGIDIA);
-CURATAREA SI TRANSPORTUL ZAPEZII DE PE CAILE PUBLICE SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE INGHET (NUMAI PENTRU MUN. MEDGIDIA);
-DEZINSECTIA, DEZINFECTIA SI DERATIZARE.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90610000-6-Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
90921000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 010, 154.71RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1.1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: SERVICII DE SALUBRIZARE PRESTATE IN ARIA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERC
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT BUCURESTI - FILIALA COSTINESTI S.R.L.
Adresa postala: STR. RADARULUI, SAT SCHITU, COMUNA COSTINESTI, Localitatea: SCHITU, Cod postal: 907091, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6832820.05 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6010154.71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
AUTORITATEA CONTRACTANTA A TRANSMIS INVITATII DE PARTICIPARE CATRE URMATORI OPERATORI ECONOMICI;
-SC IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT BUCURESTI - FILIALA COSTINESTI S.R.L.-SC POLARIS HOLDING S.R.L.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONTESTATIA POATE FI DEPUSA IN CEL MULT 10 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA DE CATRE CONTESTATOR DE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE PE CARE IL CONSIDERA NELEGAL
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MEDGIDIA
Adresa postala: STR. DECEBAL, NR. 35, Localitatea: MEDGIDIA, Cod postal: 905600, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer