Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de salubrizare spatii administrative si dormitoare de personal apartinand Depourilor Timisoara, Arad, Medgidia si Iasi si servicii de spalari materiale textile la dormitoarele de personal apartinand Depourilor Timisoara, Arad si Medgidia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
281.124 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ISAL TIM SRL
Anunt de atribuire numarul 145164/23.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140228
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: GEORGETA MANOLE, Tel. +40 732671661, In atentia: Sef Serviciu Achizitii - int. 122726, 122773, Email: [email protected], Fax: +40 213192428, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de salubrizare spatii administrative si dormitoare de personal apartinand Depourilor Timisoara, Arad, Medgidia si Iasi si servicii de spalari materiale textile la dormitoarele de personal apartinand Depourilor Timisoara, Arad si Medgidia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Subunitatile mentionate la fiecare lot in parte.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de salubrizare spatii administrative si dormitoare de personal apartinand Depourilor Timisoara, Arad, Medgidia si Iasi si servicii de spalari materiale textile la dormitoarele de personal apartinand Depourilor Timisoara, Arad si Medgidia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
98310000-9-Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
281, 124.09RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SNTFC 109/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 261 Denumirea: Salubrizare spatii administrative si dormitoare de personal apartinand Depoului Arad
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ISAL TIM SRL
Adresa postala: Str. Orion, nr. 26, sc. B, ap. 1, loc. Timisoara, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300706, Romania, Tel. 0374979788, Fax: 0374097575
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90938.93 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89104.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 262 Denumirea: Spalari materiale textile la dormitoarele de personal apartinand Depoului Arad
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ISAL TIM SRL
Adresa postala: Str. Orion, nr. 26, sc. B, ap. 1, loc. Timisoara, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300706, Romania, Tel. 0374979788, Fax: 0374097575
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21399.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21067.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 263 Denumirea: Salubrizare spatii administrative si dormitoare de personal apartinand Depoului Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ISAL TIM SRL
Adresa postala: Str. Orion, nr. 26, sc. B, ap. 1, loc. Timisoara, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300706, Romania, Tel. 0374979788, Fax: 0374097575
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 122425.77 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 121709.83 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 264 Denumirea: Spalari materiale textile la dormitoarele de personal apartinand Depoului Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ISAL TIM SRL
Adresa postala: Str. Orion, nr. 26, sc. B, ap. 1, loc. Timisoara, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300706, Romania, Tel. 0374979788, Fax: 0374097575
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34554.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34017.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 265 Denumirea: Salubrizare spatii administrative apartinand Depoului Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVIGALL S.R.L.
Adresa postala: str. Aleea Nicolina, nr.13, et.P, biroul 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700220, Romania, Tel. 0232266816, Email: [email protected], Fax: 0232266816
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15716.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15225.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Perioada de valabilitate a candidaturii: 60 zile de la termenul limita de depunere a candidaturii.Orice candidatura valabila pt o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma.Numar de agenti economici preconizat: 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieriIn cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelorNote: a. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b. candidatul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a candidaturiic. candidatul care nu este de acord cu prelung perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras candidatura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.- Limba de redactare a candidaturii si a propunerii tehnice si financiare - Romana- Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.- Pentru loturile 1 si 3, in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma aferenta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213199528/122961
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer