Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SONDAJE MAGNETOTELURICE, PROSPECTIUNI GRAVIMETRICE, MAGNETICE "T" SI STUDII GEOLOGICE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.163.486 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire numarul 47118/09.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 36034
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Pta. C.I. Motas, Nr.4, ,Localitatea: Medias, ,Cod postal: 551130, ,Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Cecilia Bolchis, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SONDAJE MAGNETOTELURICE, PROSPECTIUNI GRAVIMETRICE, MAGNETICE "T" SI STUDII GEOLOGICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Conform specificatiilor caietului de sarcini.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE SONDAJE MAGNETOTELURICE, PROSPECTIUNI GRAVIMETRICE, MAGNETICE "T" SI STUDII GEOLOGICE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74271000-9 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 163, 486RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Avand in vedere importanta si urgenta acestor servicii pentru SNGN Romgaz SA si in urma analizei ofertei tehnice si fianciare, precum si a justificarilor prezentate de membrii comisiei de evaluare, Directorul General Romgaz a aprobat alocarea de fonduri suplimentare necesare in vederea realizarii acestei investitii, respectiv suma de 79.400 lei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. C.I. Bratianu, nr. 1, ,Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz SA Medias, Serviciul Licitatii
Adresa postala: Pta. C. I. Motas, nr. 4, ,Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269/201940, Email: [email protected], Fax: 0269/844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2008 08:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer