Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de spalare automobile - D. S. Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.866 RON

Castigatorul Licitatiei: TUTU COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138431/10.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131575
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de spalare automobile - D. S. Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Ocoalele silvice din cadrul D. S. Bacau
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de spalare automobile si servicii similare pentru autovehiculele din dotarea subunitatilor D. S. Bacau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 866RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6348 / 2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11735 Denumirea: Contract spalare automobile loturi 1, 2
V.1) Data atribuirii contractului 04.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUTU COMPANY S.R.L.
Adresa postala: str. Moldovei nr. 2, Localitatea: Comanesti, Cod postal: 605200, Romania, Tel. 0234374528
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9648.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9648.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 1
Contract nr: 11823 Denumirea: Contract spalare automobile lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 08.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTO MOTO INVEST S.R.L.
Adresa postala: Calea Moldovei nr. 191, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600352, Romania, Tel. 0234577790
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17172.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16218.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-a adoptat procedura de licitatie deschisa deoarece la nivelul RNP Romsilva valoarea cumulata pe acest cod CPV este mai mare de 125.000 euro. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prezentarea de noi documente in plic sigilat, care sa contina noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau sectia comerciala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel. +40 234207604, Fax: +40 234207601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - compartiment juridic
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600267, Romania, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234571905
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2012 11:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer