Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de spalare si calcare lenjerie de pat din Complex Sighet


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.448 RON

Castigatorul Licitatiei: DIATOURS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133138/06.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123341
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: Piata Avram Iancu, nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: STFC CLUJ, Tel. +40 264594728, In atentia: SIMONA BELC, Email: [email protected], Fax: +40 264594728, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de spalare si calcare lenjerie de pat din Complex Sighet
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Complex Sighet
Codul NUTS: RO113 - Cluj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Date privind primul contract subsecvent de achizitie: - Obiect : Servicii de spalare si calcare lenjerie de pat din Complex Sighet- Termen de executie: 6 luni;
- Garantia de buna executie: 5 % din valoarea contractului subsecvent- Pretul este ferm si nemodificabil pe toata durata de derulare a primului contract subsecvent;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 448RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
STFC CLUJ Nr. 16/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 404/7/499/2012 Denumirea: Servicii de spalare si calcare lenjerie de pat din Complexul Sighet
V.1) Data atribuirii contractului 30.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIATOURS S.R.L.
Adresa postala: B-DUL. INDEPENDENTEI NR. 58, BL. D1, SC. D, AP. 122, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420184, Romania, Tel. 0263/239223, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0263/239223
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2606.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2448.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Observatie: CRITERIUL PRETUL CEL MAI SCAZUT In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.-Deschiderea ofertelor: La sediul autoritatii contractante, Piata Avram Iancu, nr.17, Cluj-Napoca etajul 3.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidereFiecare ofertant va fi reprezentat oficial in fata comisiei de evaluare de o singura persoana, care va putea avea un singur insotitor.Presedintele comisiei are dreptul, sa dispuna evacuarea din sala a participantilor, a insotitorilor acestora sau a spectatorilor, care prin comportamentul lor impiedica buna desfasurare a procedurii- PRECIZARI FINALE: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al STFC Cluj
Adresa postala: Piata Avram Iancu, nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 264594728, Fax: +40 264594728
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2012 17:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer