Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de spalatorie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
117.000 RON

Castigatorul Licitatiei: IMAGE SERVICE PRODCOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 113293/11.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 103639
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Adresa postala:  Bdul Eroilor nr 29, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500036, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul de Achizitii Publice, Tel. 0268 413000 int 101, In atentia:  Liviu Doru Dogar, Email:  [email protected], Fax:  0268 414900, Adresa internet (URL):  www.unitbv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de spalatorie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: Brasov, Universitatea Transilvania, str. Memorandului, nr.38
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de spalatorie, conform caiet de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
117, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 898 Denumirea: Servicii de spalatorie
V.1) Data atribuirii contractului 1/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMAGE SERVICE PRODCOM S.R.L.
Adresa postala:  Str. Baicului, nr. 82, sHala Galvanizare(C11), sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021784, Romania, Tel. 021.252.33.02, Email:  [email protected], Fax:  021.252.33.03, Adresa internet (URL):  www.imageservice.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 117000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
venituri proprii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Brasov-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala:  Bulevardul 15 noiembrie, Nr 45, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500097, Romania, Tel. 0268419615, Email:  [email protected], Fax:  0268418054, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala:  Bdul Eroilor nr 5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500003, Romania, Tel. 0268/41.41.41, Email:  [email protected], Fax:  0268/47.51.46, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic-Contencios
Adresa postala:  Bdul Eroilor nr 29, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500036, Romania, Tel. 0268413000 int 120, Email:  [email protected], Fax:  0268410525, Adresa internet (URL):  www.unitbv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2011 08:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer