Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supervizare a lucrarilor de executie in cadrul proiectului Sistem integrat de management al deseurilor in jud. Timis


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.352.853 RON

Castigatorul Licitatiei: LOUIS BERGER SAS
Anunt de atribuire numarul 93915/03.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 88589
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TIMIS
Adresa postala:  B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300034, Romania, Punct(e) de contact:  RALUCA ANDRADA MURESAN, Tel. 0256406425, In atentia:  Compartimentului Achizitii Publice, Email:  [email protected], Fax:  0256406424, Adresa internet (URL):  www.cjtimis.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supervizare a lucrarilor de executie in cadrul proiectului Sistem integrat de management al deseurilor in jud. Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul Timis, comuna Ghizela si celelalte localitati conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 352, 853RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
Gradul de intelegere a obiectiv proiect
16%
Descriere:
3.
Metodologia de prestare a serviciilor
39%
Descriere:
4.
Organiz si planif in timp a activ
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S28-040249din10.02.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9940 Denumirea: Supervizarea lucrarilor in cadrul proiectului Sistem integrat de management al deseurilor in jud TM
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOUIS BERGER SAS
Adresa postala:  55 BIS Quai de Grenelle, Tour Mercure III, Localitatea:  Paris, Cod postal:  75015, France, Tel. 0033145783939, Fax:  0033145777469
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5300000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4352853.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu din Fondul European de Dezvoltare Regionala
VI.2) Alte informatii
DA este atasata prezentului anunt si poate fi accesata de orice op ec interesat la sect "Documentatie si clarificari".Solicitarile de clarificari ale op ec se vor inainta pers de contact indicate la I.1 din anunt, iar raspunsurile se vor posta in SEAP la aceiasi sect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timisoara
Adresa postala:  Piata Tepes Voda nr. 2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0040/256/498054, Email:  [email protected], Fax:  0040/256/200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - Contencios - CJT
Adresa postala:  Bv. Revolutiei din 1989 nr. 17, camera 225-226, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300034, Romania, Tel. 0040/256/406443, Fax:  0040/256/406301, Adresa internet (URL):  www.cjtimis.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2010 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer