Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supervizare a lucrarilor executate pentru stabilizarea alunecarilor de teren de pe amplasamentul CMID Dobrin in cadrul proiectului ,, Sistem de management integrat al deseurilor Dobrin?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
91.020 RON

Castigatorul Licitatiei: EPTISA ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142003/20.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SALAJ
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel. +40 0260614120, Email: [email protected], Fax: +40 0260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supervizare a lucrarilor executate pentru stabilizarea alunecarilor de teren de pe amplasamentul CMID Dobrin in cadrul proiectului , , Sistem de management integrat al deseurilor Dobrin?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Pe amplasamentul CMID Dobrin in cadrul proiectului , , Sistem de management integrat al deseurilor Dobrin?
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supervizare a lucrarilor executate pentru stabilizarea alunecarilor de teren de pe amplasamentul CMID Dobrin in cadrul proiectului , , Sistem de management integrat al deseurilor Dobrin?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
91, 020RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13029 Denumirea: Servicii de supervizare a lucrarilor executate pentru stabilizarea alunecarilor de teren de pe ampla
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EPTISA ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Sos. Dudesti - Pantelimon, nr. 42, Corp A, Etaj 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 033094, Romania, Tel. +40 0213011470, Email: [email protected], Fax: +40 0213011480, Adresa internet (URL): www.eptisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 91497.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri Europene POS Mediu, DMI 2.1 ? ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ
Adresa postala: STR. p-TA . 1 DECEMBRIE 1918 , NR. 12, Localitatea: ZALAU, Cod postal: 450026, Romania, Tel. +40 0260614120, Fax: +40 0260661097
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2013 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer