Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SUPERVIZARE SI DE CONSULTANTA IN DOMENIUL INGINERIEI SI AL CONSTRUCTIILOR PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.043.616 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. KAPPA ARCHITECS & ENGINEERS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138344/01.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133445
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Punct(e) de contact: IFIN-HH, Tel. +40 214042318, In atentia: CRISTINA SIMA, Email: [email protected], Fax: +40 214574440, Adresa internet (URL): www.ifin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut de cercetare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SUPERVIZARE SI DE CONSULTANTA IN DOMENIUL INGINERIEI SI AL CONSTRUCTIILOR PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII A INFRASTRUCTURII ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Str.Reactorului 30, Oras Magurele, Jud Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect supervizarea lucrarilor de constructii a infrastructurii ELI-NP. Supervizarea presupune: - Monitorizarea executiei lucrarilor de constructii;
- Supervizarea derularii lucrarilor de constructii cu urmarirea incadrarii in graficul de timp si resursele alocate;
- Asistenta si pregatirea documentatiei suport, rapoartelor tehnice si financiare, intermediare si finale si a cererilor de rambursare;
- Asigurarea asistentei de specialitate din punct de vedere economic si tehnic la solicitarea achizitorului ori de cate ori este necesara pentru activitati desfasurate in cadrul contractului de lucrari;
- Identificarea si analiza riscurilor in derularea contractului ELI-lucrari. Propuneri de diminuare a posibilelor efecte negative;
- Informarea periodica si la cerere a achizitorului cu privire la stadiul si modul de derulare a contractului ELI-lucrari si a contractului de prestari servicii de dirigentie aferente contractului ELI-lucrari.Pe toata durata de implementare a contractului de lucrari, prestatorul trebuie sa furnizeze servicii de consultanta pentru planificarea, organizarea, gestionarea, controlul indicatorilor si resurselor, monitorizarea si controlul activitatilor si costurilor, analiza livrabilelor, realizarea rapoartelor catre finantator/organismul de implementare.Specificatia completa a serviciilor solicitate se regaseste in Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71541000-2 - Servicii de gestionare a proiectelor de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 043, 615.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
D60/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S163-271454din25.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: SERVICII DE SUPERVIZARE SI DE CONSULTANTA IN DOMENIUL INGINERIEI SI AL CONSTRUCTIILOR
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. KAPPA ARCHITECS & ENGINEERS S.R.L.
Adresa postala: Calea Floreasca nr.48B, birouri 1, 2, 3, 4, et.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014453, Romania, Tel. +40 213199464, Fax: +40 213199466
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1043615.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat din bugetul proiectului ?Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics? CCI nr.2011RO161PR010, POSCCE ? Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
VI.2) Alte informatii
Solicitari de clarificari: Adresa de primire a solicitarilor de clarificari: fax: +40 214574440; e-mail: [email protected], Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii de clarificare si, in masura in care solicitarea de clarificare e transmisa in timp util, cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul in care solicitarea de clarificari nu este transmisa in timp util, autoritatea contractanta fiind pusa in imposibilitatea obiectiva de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, raspunsul la respectiva solicitare de clarificare va fi comunicat cat mai repede posibil - luand in considerare perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului - si se vor intreprinde toate diligentele necesare pentru luarea la cunostinta a raspunsului inainte de data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul de participare si documentatia de atribuire, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri, pentru a lua la cunostinta de eventualele clarificari/notificari aparute.Stabilirea ofertei castigatoare in caz de egalitate a punctajului.Oferta castigatoare va fi oferta care va obtine punctajul total cel mai mare in baza factorilor de evaluare aplicati. In caz de egalitate a punctajului obtinut de ofertanti, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara depusa are pretul cel mai scazut.In cazul extrem in care si in aceasta situatie se pastreaza egalitatea, in vederea departajarii ofertelor se va solicita respectivilor ofertanti prezentarea unei noi propuneri financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: B-dul UNIRII nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA ?HORIA HULUBEI? (IFIN-HH)
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Tel. +40 214042313, Fax: +40 214574440, Adresa internet (URL): www.nipne.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2013 18:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer