Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SUPORT IN EXPLOATARE A SISTEMULUI SAP [S - SAP]


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.671.174 RON

Castigatorul Licitatiei: Computer Sharing Bucuresti S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 112785/11.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 102017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala:  Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010621, Romania, Punct(e) de contact:  MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel. 2085309, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  2085314, Adresa internet (URL):  www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SUPORT IN EXPLOATARE A SISTEMULUISAP [S - SAP]
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediile filialelor de distributie si furnizare ale S.C. ELECTRICA S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul SC ELECTRICA SA, nucleul Sistemului Informatic Integrat National [SI2N]are la baza sistemul informatic integrat de management SAP, produs de compania germana SAP AG. Componentele SAP care s-au implementat sunt: ERP [Enterprise Resource Planning] ? folosita pentru gestiunea financiar contabila, NetWeaver-BI [Business Inteligence] ? folosita ca instrument de raportare si management, NetWeaver-PI [Process Integration] ? folosita ca platforma de integrare la nivelul filialelor [intra companie] si intre filialele/activitatiile de distributie si cele de furnizare [inter companie] si solutia specifica pentru utilitati SAP IS-U [Industry Specific Solution for Utilities Industry] pentru activitatea de distributie a energiei electrice. Avand in vedere complexitatea Sistemului Informatic Integrat National [SI2N] prin prisma separarii activitatii de distributie de cea de furnizare a energiei electrice, fapt ce a dus larealizarea unor interfete complexe prin care sa se asigure un schimb automatizat de informatii intre companiile ce patroneaza activitatiile mai sus mentionate si totodata importanta asigurarii unei bune functionarii a acestuia sistem informatic si remedierea incidentelor intr-un timp determinat este oportun si necesarachizitia serviciilor de suport in exploatare a sistemului SAP [S-SAP] pentru filialele SC ELECTRICA SA de distributie si furnizare a energiei electrice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
72230000-6-Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 671, 173.92RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9900/31858/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S242-370358din14.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25 Denumirea: ?SERVICII DE SUPORT IN EXPLOATARE A SISTEMULUI SAP [S-LSAP]?
V.1) Data atribuirii contractului 1/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Computer Sharing Bucuresti S.R.L.
Adresa postala:  Calea Grivitei 6, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010731, Romania, Tel. +40 21 2127521, Email:  [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax:  +40 21 3123043, Adresa internet (URL):  www.csb.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18671173.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
SC COMPUTER SHARING BUCURESTI SRL are calitatea de lider al asocierii dintre SC COMPUTER SHARING BUCURESTI SRL, SC NESS ROMANIA SRL si SC ROMSYS SRL
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia a-VI-a Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021313.28.15
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA ? Directia Juridica si Resurse Umane
Adresa postala:  Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, Localitatea:  Bucuresti , ,Cod postal:  010621, Romania, Tel. 021/2085010, Email:  [email protected], Fax:  021/2085314, Adresa internet (URL):  www.electrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2011 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer