Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de suport tehnic si mentenanta, aplicatie informatica Portal Web, pentru ptreluarea on-line a datelor statistice 2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
728.196 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DIGITAL DATA SERVICE SRL
Anunt de atribuire numarul 143426/10.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
Adresa postala: B-dul Libertatii nr.16, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70542, Romania, Punct(e) de contact: Angel Duma, Tel. +40 213181818, Email: [email protected], Fax: +40 213181833, Adresa internet (URL): www.insse.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de suport tehnic si mentenanta, aplicatie informatica Portal Web, pentru ptreluarea on-line a datelor statistice 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: B-dul Libertatii, nr 16, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de suport tehnici si mentenanta, aplicatie informatica Portal Web, pentru ptreluarea on-line a datelor statistice 2014
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212600-5 - Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date si operare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
728, 196RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15124 Denumirea: Servicii de suport tehnnic si mentenanta, aplicatie informatica PORTAL WEB 2014
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DIGITAL DATA SERVICE SRL
Adresa postala: Str. Ion Creanga, nr. 11-13, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 50841, Romania, Tel. 021 4116261, Email: [email protected], Fax: 0318059682
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 728196.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Statistica
Adresa postala: B-dul Libertatii, nr. 16, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050703, Romania, Tel. +40 21318851, Email: [email protected], Fax: +40 213110747, Adresa internet (URL): www.insse.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer