Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii prin diriginti de santier si personal de specialitate aferent proiectului ?Trafic management si supraveghere video? , cod SMIS 40398


Anunt de intentie numarul 26422/20.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Ec. Corina Radu, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii prin diriginti de santier si personal de specialitate aferent proiectului?Trafic management si supraveghere video? , cod SMIS 40398
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de livrare sau de executare : Raza municipiului Timisoara
Cod NUTS: RO424 - Timis
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 283, 534.2RON
Se vor presta servicii de supravegherea lucrarilor de constructii prin diriginti de santier si personal de specialitate aferent proiectului?Trafic management si supraveghere video? , cod SMIS 40398, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
71311200-3-Servicii de consultanta in domeniul sistemelor de transport (Rev.2)
71311220-9-Servicii de inginerie rutiera (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Tipul procedurii: cerere deoferta, criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Facem precizarea ca autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute in legislatie.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007 -2013, Axa prioritara 1-?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1.-?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: ?Poli de crestere"
VI.2) Alte informatii
Valoarea totala estimata a serviciilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze in urmatoarele 12 luni din acceasi categorie de servicii, este mai mare decat echivalentul in lei a 750000euro. Tipul procedurii: cerere de oferte. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2013 11:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer