Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere a lucrarilor de investitie din cadrul proiectului Modernizarea, dezvoltarea i echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeean de Urgena Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
49.400 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PRIMLEX CONSULT SRL
Anunt de atribuire numarul 95214/14.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81922
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA LUNGU, Tel.0249431080, Email: [email protected], Fax: 0249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere a lucrarilor de investitie din cadrul proiectuluiModernizarea, dezvoltarea i echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeean de Urgena Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: SPITALUL JUDETEAN SLATINA
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere a lucrarilor de investitie din cadrul proiectuluiModernizarea, dezvoltarea i echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeean de Urgena Slatina
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 29 Denumirea: Serv.supraveghere in cadrul proiectului Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriu Slatina
V.1) Data atribuirii contractului 4/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRIMLEX CONSULT SRL
Adresa postala: STR. MANASTIRII NR. 11, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 230026, Romania, Tel.0349415982
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 49490.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de stat si Buget local
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. N. TITULESCU NR. 2, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200252, Romania, Tel.0251415750, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul C.J.Olt
Adresa postala: B-dul A.I.Cuza nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel.0249431080, Email: [email protected], Fax: 021431122
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2010 11:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer