Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR LA REABILITARE DJ 132 (VLAHITA LUETA MERESTI OCLAND LIMITA CU JUDETUL BRASOV)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
422.400 RON

Castigatorul Licitatiei: INNOBER WAVE KFT
Anunt de atribuire numarul 54828/28.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 39758
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: KLARA-PIROSKA KALAMAR, Tel.0266-207720, Email: [email protected], Fax: 0266-207725, Adresa internet (URL): www.cchr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR LA REABILITARE DJ 132 (VLAHITA LUETA MERESTI OCLAND LIMITA CU JUDETUL BRASOV)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: DJ 132, km 18+220 km 47+085,
Judetul Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de prestare privind supervizarea lucrarilor de executie, verificarea si confirmarea situatiilor de lucrari conform proiectului, asigurareabunei desfasurari a realizarii investitiei, verificarea cantitativa si calitativa a materialelor folosite, prin diriginti de santier (inspectori de santier), pentru urmatoarele lucrari de investitii: - LUCRARI DE REABILITARE DJ132 Km 18+220- 47+085
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74262000-3 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
422, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7681
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11672 Denumirea: Servicii de supraveghere a lucrarilor la "Reabilitare DJ 132"
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INNOBER WAVE KFT
Adresa postala: Piata Baross nr.2, Localitatea: Budapesta, Cod postal: 1087, Hungary, Tel.0036-13410163, Email: [email protected], Fax: 0036-121530000
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 422400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa prioritara 2, 01 FEDER
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6., sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40)213104641, Email: [email protected], Fax: (+40)213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Harghita
Adresa postala: Str. Ghe.Doja nr.6, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530144, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios al CJ Harghita
Adresa postala: P-ta Libertatii nr.5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel.0266-207709
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2008 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer