Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier pentru proiectul "Consolidare-restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
237.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PROJECT THC SRL
Anunt de atribuire numarul 101108/16.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 91454
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala:  Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Punct(e) de contact:  MAJINA ILEANA, Tel. 0251408214, In atentia:  Director DAEDRPFI, Email:  [email protected], Fax:  0251408245, Adresa internet (URL):  www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier pentru proiectul "Consolidare-restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova, municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier pentru proiectul "Consolidare-restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
237, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 86 Denumirea: Servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier Consolidare Muzeul de Arta Craiova
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PROJECT THC SRL
Adresa postala:  Str. Sadu nr.22, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  028765, Romania, Tel. 0788232549
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 240000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 237000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.1.
VI.2) Alte informatii
Documentatia se pate accesa direct si integral din SEAP, conf.art.40 din OUG nr.34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala:  Bdul n. Titulescu, nr.4, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  035672, Romania, Tel. 0251/418568, Fax:  0251/418568
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  Str. Unirii nr.19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200867, Romania, Tel. 0251/408213, Fax:  0251/408213
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2010 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer