Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
209.550 RON

Castigatorul Licitatiei: Cabinet Medical Veterinar Buiculescu Viorela
Anunt de atribuire numarul 134349/19.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124654
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea
Adresa postala: Bd.Pandurilor, nr.9, judetul Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240078, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Cismas, Tel. +40 250713819, Email: [email protected], Fax: +40 250702872, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Circumscriptile sanitare veterinare de asistenta Barbatesti, Prundeni, Gradistea, Maciuca, stanesti si Stoilesti din judetul valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE in CSVA Barbatesti, Prundeni, Gradistea, Maciuca, stanesti si Stoilesti din judetul valcea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
209, 550.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S13-020904din20.01.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S65-106463din03.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8047 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Prundeni
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Buiculescu Viorela
Adresa postala: Sat Prundeni, Str.Tudor Vladimirescu, Nr.116, Localitatea: Prundeni, Cod postal: 247525, Romania, Tel. 0785926411
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33170.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8048 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Gradistea
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical veterinar Filea Florin
Adresa postala: Paraienii de sus, Localitatea: Livezi, Cod postal: 247319, Romania, Tel. 0727350891
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33482.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 8049 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Barbatesti
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Lazarescu Nicolae Cosmin
Adresa postala: Ramanii de jos, Str. Biovalariei, nr.13, Localitatea: Horezu, Cod postal: 245803, Romania, Tel. 0746141399
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50408.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8050 Denumirea: Servici veterinare CSVA Stoilesti
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dinescu Ionut Tiberiu
Adresa postala: Stoilesti, Localitatea: Stoilesti, Cod postal: 247659, Romania, Tel. 0756654658
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50759.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 8051 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Stanesti
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Moraru Elena Gabriela
Adresa postala: Aleea Trandafirilor, Bl.A3, Sc.E, Ap.12, Localitatea: Dragasani, Cod postal: 240078, Romania, Tel. 0766406988
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18342.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 8052 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Maciuca
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Moraru Elena Gabriela
Adresa postala: Aleea Trandafirilor, Bl.A3, Sc.E, Ap.12, Localitatea: Dragasani, Cod postal: 240078, Romania, Tel. 0766406988
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23388.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Valcea
Adresa postala: Bd.Pandurilor, Nr.9, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240078, Romania, Tel. +40 250713819, Fax: +40 250702872
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2012 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer