Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere, prevenire,control al bolilor la animale si identificarea animalelor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
821.053 RON

Castigatorul Licitatiei: CMVI DR.SANDU NICOLAE
Anunt de atribuire numarul 7281/14.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 5791
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila
Adresa postala: Braila, str.Calea Galati, nr.344, Localitatea: Braila, Cod postal: 810385, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment juridic, Tel.0239610689, 0239610691, In atentia: Cj.Mocanu Mihaela, Email: [email protected], Fax: 0239610689, 0239610691, Adresa internet (URL): Calea Galati nr.344
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: activitate sanitara veterinara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere, prevenire, control al bolilor la animale si identificarea animalelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Circumscriptiile Sanitare Veterinare de Asistenta
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere a bolilor la animale si de identificare, inregistrare a animalelor oferite de medicii cu libera practica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
821, 052.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.SANDU NICOLAE
Adresa postala: COM.BARAGANU, JUD.BRAILA, Localitatea: BARAGANU, Cod postal: 817005, Romania, Tel.0239663023
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15550.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.VINTILA NICOLAE
Adresa postala: COM.BERTESTI, JUD.BRAILA, Localitatea: BERTESTI, Cod postal: 8170011, Romania, Tel.0723225020
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12790.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.DUMITRU IONEL
Adresa postala: ORAS IANCA, JUD.BRAILA, Localitatea: BORDEI VERDE, Cod postal: 817020, Romania, Tel.07410132636
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.TOMA COSTICA
Adresa postala: COM.CAZASU, JUD.BRAILA, Localitatea: CAZASU, Cod postal: 817181, Romania, Tel.0723767724
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 111635.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 8 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.POPA IONEL
Adresa postala: COM.TICHILESTI, JUD.BRAILA, Localitatea: TICHILESTI, Cod postal: 817170, Romania, Tel.0744582479
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.RADU LUXITA
Adresa postala: COM.CIRESU, JUD.BRAILA, Localitatea: CIRESU, Cod postal: 817035, Romania, Tel.0721709766
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18215.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.PAVALEANU MARIUS
Adresa postala: COM.CIOCILE, JUD.BRAILA, Localitatea: CIOCILE, Cod postal: 818030, Romania, Tel.0239699207
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 11 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.GENES VASILE
Adresa postala: COM.DUDESTI, JUD.BRAILA, Localitatea: DUDESTI, Cod postal: 818040, Romania, Tel.0239699207
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3710.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.JERCAN C-TIN
Adresa postala: ORAS FAUREI, JUD.BRAILA, Localitatea: FAUREI, Cod postal: 815100, Romania, Tel.0722630708
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.MARTINESCU NECULAI
Adresa postala: COM.GALBENU, JUD.BRAILA, Localitatea: GALBENU, Cod postal: 817055, Romania, Tel.0726370927
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9610.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 14 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.BEJAN CARMEN
Adresa postala: COM.GEMENELE, JUD.BRAILA, Localitatea: GEMENELE, Cod postal: 817060, Romania, Tel.0729087561
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 15 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.ANGHEL EUGENIA
Adresa postala: COM.GROPENI, JUD.BRAILA, Localitatea: GROPENI, Cod postal: 817070, Romania, Tel.0726303226
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8840.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.DUMITRU BOGDAN
Adresa postala: ORAS IANCA, JUD.BRAILA, Localitatea: IANCA, Cod postal: 815200, Romania, Tel.0740937133
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 17 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.DUMITRU AUREL
Adresa postala: ORAS INSURATEI, JUD.BRAILA, Localitatea: INSURATEI, Cod postal: 815300, Romania, Tel.0745323388
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DRAGOVET SRL
Adresa postala: COM JIRLAU, JUD.BRAILA, Localitatea: JIRLAU, Cod postal: 817075, Romania, Tel.0721618607
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5410.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 19 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.MARCU TITI VIOREL
Adresa postala: COM MARASU, JUD.BRAILA, Localitatea: MARASU, Cod postal: 817080, Romania, Tel.0721413408
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 20 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.IUGA PETRICA
Adresa postala: COM MAXINENI, JUD.BRAILA, Localitatea: MAXINENI, Cod postal: 817090, Romania, Tel.0726223396
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 21 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.UDREA NICOLAE
Adresa postala: COM MOVILA MIRESII, JUD.BRAILA, Localitatea: MOVILA MIRESII, Cod postal: 817100, Romania, Tel.0723586818
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12230.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.DUMITRU IONEL
Adresa postala: ORAS IANCASII, JUD.BRAILA, Localitatea: PLOPU, Cod postal: 815205, Romania, Tel.0740132636
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6910.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.LICSANDRU DANUT
Adresa postala: COM.RACOVITA, JUD.BRAILA, Localitatea: RACOVITA, Cod postal: 817105, Romania, Tel.0239698729
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16540.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 24 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.TUREAC GHE.
Adresa postala: COM.RIMNICELU, JUD.BRAILA, Localitatea: RIMNICELU, Cod postal: 817110, Romania, Tel.0724576838
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34320.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 25 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.GENES VASILE
Adresa postala: COM.ROSIORI, JUD.BRAILA, Localitatea: ROSIORI, Cod postal: 817120, Romania, Tel.0742297852
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6079.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 26 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.IOAN LIVIU
Adresa postala: COM.SALCIA TUDOR, JUD.BRAILA, Localitatea: SALCIA TUDOR, Cod postal: 817125, Romania, Tel.0728250207
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 74920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 27 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.SERBU DAN
Adresa postala: COM.SCORTARU NOU, JUD.BRAILA, Localitatea: SCORTARU NOU, Cod postal: 817130, Romania, Tel.0728846471
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 28 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.ISVOREANU ELENA
Adresa postala: COM.SILISTEA, JUD.BRAILA, Localitatea: SILISTEA, Cod postal: 817140, Romania, Tel.0239638927
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 29 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.MOCANU STAN
Adresa postala: COM.STANCUTA, JUD.BRAILA, Localitatea: STANCUTA, Cod postal: 817150, Romania, Tel.0239665515
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.JERCAN C-TIN
Adresa postala: COM.SURDILA GAISEANCA, JUD.BRAILA, Localitatea: SURDILA GAISEANCA, Cod postal: 817155, Romania, Tel.0722630708
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.DISCULTU MARIANA
Adresa postala: COM.SURDILA GRECI, JUD.BRAILA, Localitatea: SURDILA GRECI, Cod postal: 817160, Romania, Tel.0239696530
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 32 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.SCUTELNICU ELENA
Adresa postala: COM.SUTESTI, JUD.BRAILA, Localitatea: SUTESTI, Cod postal: 817165, Romania, Tel.023966827
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 33 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.BIRSAN JANETA
Adresa postala: COM.TUDOR VLADIMIRESCU, JUD.BRAILA, Localitatea: TUDOR VLADIMIRESCU, Cod postal: 817180, Romania, Tel.0239650155
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9775.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 34 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.MARIUTA EMILIAN
Adresa postala: COM.ULMU, JUD.BRAILA, Localitatea: ULMU, Cod postal: 817190, Romania, Tel.0239638222
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19930.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 35 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.UNGUREANU IOAN
Adresa postala: COM.UNIREA, JUD.BRAILA, Localitatea: UNIREA, Cod postal: 817195, Romania, Tel.0723965569
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23930.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 36 Denumirea: Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VIFO FARM SRL
Adresa postala: COM.VADENI, JUD.BRAILA, Localitatea: VADENI, Cod postal: 817200, Romania, Tel.0721373220
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 37 Denumirea: Supraveghere si Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.SANDU NICOLAE
Adresa postala: COM.VICTORIA, JUD.BRAILA, Localitatea: VICTORIA, Cod postal: 817205, Romania, Tel.0239663023
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 107958.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 38 Denumirea: Supraveghere si Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.DISCULTU MARIANA
Adresa postala: COM.VISANI, JUD.BRAILA, Localitatea: VISANI, Cod postal: 817210, Romania, Tel.0239696530
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 39 Denumirea: Supraveghere si Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MAAGVET IMPEX SRL
Adresa postala: COM.VIZIRU, JUD.BRAILA, Localitatea: VIZIRU, Cod postal: 817215, Romania, Tel.0728081261
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 40 Denumirea: Supraveghere si Identificare animale
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 37
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI DR.TURTOI TANTEL
Adresa postala: COM.ZAVOAIA, JUD.BRAILA, Localitatea: ZAVOAIA, Cod postal: 817220, Romania, Tel.0239638137
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18110.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala: Str.Brailei nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 6200, Romania, Tel.0236460027, Fax: 0236460227
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic
Adresa postala: Calea Galati nr.344, Localitatea: Braila, Cod postal: 80385, Romania, Tel.0239610689, Fax: 0239610691
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2007 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer