Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SUPRAVEGHERE TEHNICA A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIN DIRIGINTI DE SANTIER ATESTATI.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
120.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. V.E.S.I. TRUST CONSULT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 28513/23.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16811
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE DIRECTIA APELOR ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Tel.0248208739-0740247830, In atentia: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Email: [email protected].ro, Fax: 0248 208724, Adresa internet (URL): [email protected] sau [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.agwater.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: GOSPODARIREA APELOR
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SUPRAVEGHERE TEHNICA A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIN DIRIGINTI DE SANTIER ATESTATI.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Pe Raurile Arges, Colentina, Ilfov, Dunare, Vedea, Burdea, Cotmeana din judetele Giurgiu, Arges, Ilfov, Teleorman, Dambovita, Olt.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Solicitam servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor, din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor de constructii pentru obiectivele: MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA IN EXPLOATARE A ACUMULARII MIHAILESTI-PUNEREA IN SIGURANTA A BARAJULUI BUCIUMENI-REGULARIZARE RIU ARGES INTRE ACUMULAREA BASCOV SI ACUMULAREA PITESTI-PUNEREA IN SIGURANTA A ACUMULARII BUNGET-PUNEREA IN SIGURANTA DIGUL NR.5 RIUL VEDEA CONFLUENTA FLUVIUL DUNARE SI DIGUL NR.6 FLUVIUL DUNARE-REGULARIZARE RIU VEDEA IN LOCALITATILE AFECTATE DE INUNDATII (TATULESTI, COLONESTI, BARASTI, JUGARU, BRANISTE)-REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI-REGULARIZARE RIU BURDEA IN LOCALITATEA BEUCA-REGULARIZARE RIU COTMEANA LA LUNCA CORBULUI SI PIRIU VIRTEJ, AFLUENT AL RIULUI COTMEANA, IN LOCALITATEA BABANA-REGULARIZARE PIRIU BRATCOV PE TERITORIUL LOCALITATII MALDAIENI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74262000-3 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
120, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 687 Denumirea: SUPRAVEGHERE TEHNICA DE SANTIER
V.1) Data atribuirii contractului 10/23/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.V.E.S.I.TRUSTCONSULTS.R.L.
Adresa postala: Str. Aleea Solidaritatii Nr. 7 Bl.M 20 Ap.33 Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 117370, Romania, Tel.021 / 3110868, Fax: 021 / 3110868, Adresa internet (URL): www.vesi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 120000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Se va adjudeca oferta cu procentul cel mai mic care se solicita a fi aplicat la productia de C+M acceptata si insusita lunar de diriginte.Oferta se va prezenta pe baza de Deviz de Cheltuieli, la costuri reale (oferta se va exprima in procente fata de valoarea lucrarilor de constructii-montaj)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: strada Stavropoleos - Nr. 06 - Sectorul 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 / 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Arges Vedea Pitesti Compartimentul juridic contencios
Adresa postala: str.Calea Campulung Nr. 6 - 8, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110147, Romania, Tel.0248208739, Email: [email protected], Fax: 0248208724, Adresa internet (URL): www.agwater.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2007 13:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer