Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier :- ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.978 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VESI TRUST CONSULT SRL
Anunt de atribuire numarul 126996/06.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 115834
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR BUZAU IALOMITA
Adresa postala:  STR. BUCEGI, NR.20BIS, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Punct(e) de contact:  MARIAN LUNCA, Tel. 0238725447, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238427237, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier : - ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita servicii de supraveghere tehnica a executiei, din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii: - ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?, prin diriginti de santier.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 978.12RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
254/22.07.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 685C/555 Denumirea: Refaceri ap.de maluri r Prahova in com.Cocorastii Colt, sat Piatra si com. Brazi, sat Stejaru, jud.PH
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VESI TRUST CONSULTSRL
Adresa postala:  str. Spaiul Independentei, nr. 294 sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060031, Romania, Tel. 0213 11 08 68, Fax:  0213 11 08 68
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55429.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36978.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau ? Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Nicolae Balcescu, nr.8, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120 246, Romania, Tel. 0238.717960, Email:  [email protected], Fax:  0238.717959
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita
Adresa postala:  str. Bucegi, nr. 20 bis, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Tel. 0238.72.54.46, Email:  [email protected], Fax:  0238.42.72.37
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2011 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer