Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii: ?Regularizare rau Buzau pe zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului, judetul Covasna? -etapa I


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
159.040 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. HOLDCONST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144465/10.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140749
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita
Adresa postala: STR. BUCEGI, NR.20BIS, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120208, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN LUNCA, Tel. +40 0238725447, Email: [email protected], [email protected]o, Fax: +40 0238427237, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii: ?Regularizare rau Buzau pe zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului, judetul Covasna? -etapa I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: In zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii: ?Regularizare rau Buzau pe zona Intorsura Buzaului-Sita Buzaului, judetul Covasna? -etapa I Valoarea estimata totala (fara TVA.)a contractului de prestari servicii este: 235 891 LEI, Din care cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este de 21 445 lei fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
159, 039.92RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 882C/70 Denumirea: Serv. sprv. th. ex. lucr. la ob.: Reg. r. Buzau la Intorsura Buzaului-Sita Buzaului, jud. CV ?et. I
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. HOLDCONST S.R.L.
Adresa postala: B-DUL FERDINAND NR. 17C, Localitatea: Sinaia, Cod postal: 106100, Romania, Tel. 0244 315270, Email: [email protected], Fax: 0244 315270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 214446.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159039.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Credite externe acordate de BDCE, cuprinse in proiectul F/P 1579/2006, Bugetul de stat si alte surse.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau ? Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu, nr.8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120246, Romania, Tel. +40 0238717960, Email: [email protected], Fax: +40 0238717959
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita ? Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: Localitatea Buzau, str. Bucegi, nr. 20 bis, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120208, Romania, Tel. +40 0238725446, Email: [email protected], Fax: +40 0238427237
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 12:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer