Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de telefonie mobila, date mobile si telefonie fixa catre retelele mobile prin flux digital


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
328.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ORANGE ROMANIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 129368/28.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119927
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER
Adresa postala: Calea Grivitei nr.393, sector 1, Bucuresti, tel +40 0213076850, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Punct(e) de contact: LAVINIA CONSTANTIN, Tel. +40 0213076850, Email: [email protected], Fax: +40 0213076850, Adresa internet (URL): www.afer.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
Activitate (activitati)
Altele: reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de telefonie mobila, date mobile si telefonie fixa catre retelele mobile prin flux digital
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Calea Grivitei nr.393, sector 1 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de telefonie mobila voce si service pentru un numar de 275 abonati(plus/minus 25 abonati), servicii de date mobile pentru conectarea de la echipamentele unitatii contractante, servicii de telefonie pentru echipamentele care permit accesul din reteaua proprie de telefonie fixa catre reteaua mobila prin flux digital sau alt tip de adaptor pentru comunicatii nationale si internationale, instalarea unui flux de 30 de canale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
328, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S169-278636din03.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1030/56/16.12.2011 Denumirea: Servicii de telefonie
V.1) Data atribuirii contractului 19.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ORANGE ROMANIA S.A.
Adresa postala: Bdul Lascar Catargiu nr. 51-53, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010665, Romania, Tel. 0212033000, Email: [email protected], Fax: 0212037916, Adresa internet (URL): www.orange.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 684000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 328000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoles nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Feroviara Romana - AFER , Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Calea Grivitei nr. 393, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Tel. +40 0213077915, Fax: +40 0213076811, Adresa internet (URL): www.afer.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2011 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer