Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de telefonie si transmisii de date


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
475.646 EUR

Castigatorul Licitatiei: VODAFONE ROMANIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 138758/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Punct(e) de contact: ION DUMITRESCU, Tel. +40 212027000-296, Email: [email protected], Fax: +40 213197433, Adresa internet (URL): www.rarom.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma cu autofinantare
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 7120 Activitati detestari sianalize tehnice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de telefonie si transmisii de date
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Sediul central si toate cele 42 de reprezentante teritoriale.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se asigura servicii de telefonie mobila (voce) pentru trafic intern, national si roaming, transmisii de date fixe si mobile (radiorelee si fibra optica), acces la internet, servicii VPN etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
475, 645.73EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4221 Denumirea: Servicii de telefonie si transmisii de date
V.1) Data atribuirii contractului 24.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VODAFONE ROMANIA S.A.
Adresa postala: Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011857, Romania, Tel. +40 372022674, Email: [email protected], Fax: +40 372874218, Adresa internet (URL): www.vodafone.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 703042.80 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 475645.73 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 092, 555.82 Moneda: RON
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +40 214083651, Email: [email protected], Fax: +40 214083651, Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RAR-RA
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 391A, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Tel. +40 212027000, Email: [email protected], Fax: +40 213197433, Adresa internet (URL): http: //www.rarom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 17:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer