Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de testare si certificare E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) in cadrul proiectului finantat din Proiectul E-Formare: Competente integrate pentru societatea cunoasterii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.029.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.I.C.E.P. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141352/09.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136113
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA CORPULUI DIDACTIC MURES
Adresa postala: str. VICTOR BABES nr 11, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540097, Romania, Punct(e) de contact: Corneanu Mariela Mariana, Tel. +40 0265260880, In atentia: D-nei Corneanu Mariela Mariana, Email: [email protected], Fax: +40 0265260880, Adresa internet (URL): www.ccdmures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de testare si certificare E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) in cadrul proiectului finantat din Proiectul E-Formare: Competente integrate pentru societatea cunoasterii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: Romania, in judetul Mures, respectiv locatiile: municipiul Tg. Mures 2 locatii, municipiul Sighisoara, municipiul Reghin, oras Ludus.
Codul NUTS: RO125 - Mures
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Servicii de testare si certificare E.C.D.L. Start (European Computer Driving Licence) pentru 3000 de cadre didactice in cadrul proiectului E-Formare: Competente integrate pentru societatea cunoasteriiPOSDRU/87/1.3/S/55336
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80522000-9 - Seminarii de formare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 029, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1034/18.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S002-002116din03.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 368/188 Denumirea: Servicii de testare si certificare E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) in cadrul proiectulu
V.1) Data atribuirii contractului 11.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.I.C.E.P. S.R.L.
Adresa postala: STR. BUCINULUI, NR.16, AP.1, JUDETUL MURES, Localitatea: Deda, Cod postal: 547205, Romania, Tel. 0753485308, 0365804888, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0365804889, Adresa internet (URL): www.sicep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1050000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1029000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): E-Formare: ?Competente integrate pentru societatea cunoasterii?POSDRU/87/1.3/S/55336
VI.2) Alte informatii
Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Pretul este ferm in lei, pe toata durata contractului.CONTRACTUL A FOST INCHEIAT CU OFERTANTUL ASOCIERE E-FORMARE ECDL- LIDER SC SICEP SRL TARGU MURES, CUI RO9417983, SI ASOCIAT SC BRAHMS INTERNATIONAL SRL BRASOV CUI 6620338
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Casa Corpului Didactic Mures
Adresa postala: Str.Victor Babes nr.11, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540097, Romania, Tel. +40 0265260880, Email: [email protected], Fax: +40 0265260880
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 08:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer