Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
734.508 RON

Castigatorul Licitatiei: KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L
Anunt de atribuire numarul 147011/16.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143584
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Adresa postala: B-dul Carol I, nr 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700506, Romania, Punct(e) de contact: Petru Nistor, Tel. +04 0232201039, In atentia: Ec. Marius Jechel, Email: [email protected], Fax: +04 0232201148, Adresa internet (URL): www.uaic.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Universitatea ?Alexandru Ioan Cuza? din Iasi
Cod NUTS: RO213 Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii de tiparire alb-negru si color
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79811000-2 - Servicii de tipografie digitala (Rev.2)
50313100-3-Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)
50313200-4-Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
734, 508RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2984/AP/ 29.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S196-338771din09.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: servicii de tiparire
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L
Adresa postala: Str Copilului, Nr18, Parter, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012177, Romania, Tel. +40740166333, Email: [email protected], Fax: +40212074554, Adresa internet (URL): www.konicaminolta.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1350000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 734508.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, in urma etapei finale de licitatie electronica, vor rezulta preturi egale (oferte financiare identice), totodata fiind si cele mai scazute pentru aceasta procedura de achizitie, autoritatea contractanta va solicita doar acestor operatori economici o noua oferta financiara ce va fi transmisa in plic inchis la sediul autoritatii contractante, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Se vor transmite Formularul de oferta si Centralizatorul ofertei financiare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OficiulJuridic al Universitatii ?Alexandru Ioan Cuza? Iasi
Adresa postala: Bd.Carol I , nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700506, Romania, Tel. +40 0232201131
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer