Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire de loz razuibil


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
97.920 EUR

Castigatorul Licitatiei: Eagle Press Private Limited
Anunt de atribuire numarul 23238/02.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 42335
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMINA S.A.
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Punct(e) de contact: GHERVASUC LILIANA, Tel.021.336.34.40/215, Email: [email protected], Fax: 021.406.77.82, Adresa internet (URL): www.loto.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire de loz razuibil
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: la sediul Prestatorului, cu livrare la sediul Beneficiarului specificat in caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de tiparire de loz razuibil.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
97, 920EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
72/11.07.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 61AP Denumirea: Servicii de tiparire si livrare loz razuibil
V.1) Data atribuirii contractului 10/25/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Eagle Press Private Limited
Adresa postala: 1/5 Vaidyanathan Street Tondiarpet, Localitatea: Chennai, Cod postal: 600081, India, Tel.04428332042, Fax: 04428332042
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130252.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 97920.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 299, 797 Moneda: RON
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Str. Spaliul Independentei Nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.5180, Fax: 021/319.5183, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos Nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.4641, Email: [email protected], Fax: 021/310.4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG nr.34/2006, modificata si completata ulterior
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii - Compania Nationala "Loteria Romana" SA
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea Nr.20 Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Tel.021/406.7700, Email: [email protected], Fax: 021/335.8576, Adresa internet (URL): www.loto.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2008 21:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer