Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire si livrare de materiale informative in vederea promovarii Proiectelor POSDRU ID 55330 si ID 55668


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
370.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC QUAL MEDIA GROUP SRL
Anunt de atribuire numarul 141574/09.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136122
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P
Adresa postala: str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Punct(e) de contact: Alina Rapa, Tel. +40 744367270, Email: [email protected], Fax: +40 213192096, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire si livrare de materiale informative in vederea promovarii Proiectelor POSDRU ID 55330 si ID 55668
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului si la ARACIP, Str Spiru Haret, nr 12, Sector 1, Bucuresti, cod 010176, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciilor de tiparire si livrare de materiale informative(manuale, newsletter, afise, culegeri, etc.) in vederea promovarii proiectelor POSDRU ID 55330 si ID 55668
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
22100000-1-Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)
30197210-1-Bibliorafturi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
370, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S044-069319din02.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1386 Denumirea: contract servicii
V.1) Data atribuirii contractului 30.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC QUAL MEDIA GROUP SRL
Adresa postala: Strada Ion Creanga, nr 125, ap 4, Cugir, Jud Alba, Localitatea: Cugir, Cod postal: 515600, Romania, Tel. 0264450006, Fax: 0264591672
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1515997.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 370000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): a) contract POSDRU/85/1.1/S/55330 "Dezvoltarea culturii calitatii si furnizarea unei educatii de calitate in sistemul de invatamant preuniversitar din Romania prin implementarea standardelor de referinta"b) contract: POSDRU/85/1.1/S/55668 - "Sprijin pentru unitatile scolare in implementarea manualului de evaluare interna a calitatii educatiei"
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu preturi egale, autorit contractanta va solicita ofertantilor reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor pot asista la deschiderea ofertelor ? max 1 reprez/ofertant. Pers fara imput scrisa si semnata de pers competente si B.I. sau C.I. nu vor putea participa la sedinta de deschidere.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartament Juridic ARACIP
Adresa postala: Str. Spiru Haret, nr.12, et.1, cam.39, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel. +40 744367270, Email: [email protected], Fax: +40 213192096
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 10:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer