Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de transport aerian de pasageri - prezentul anunt modifica anuntul nr. 2249/14.02.2007


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
160.067 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Dal Travel SRL
Anunt de atribuire numarul 2271/04.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 2691
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Tineret
Adresa postala: str.Vasile Conta, nr.16, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020954, Romania, Punct(e) de contact: Teodora Daniela Munteanu, Tel.021/317.13.30; 021/.212.35.07, Email: [email protected], Fax: 021/317.13.29; 021/210.14.30, Adresa internet (URL): www.e-tineret.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de transport aerian de pasageri - prezentul anunt modifica anuntul nr. 2249/14.02.2007
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de transport aerian de pasageri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
62210000-7 - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
160, 067RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11 Denumirea: contract de servicii de transport aerian de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 4/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Dal Travel SRL
Adresa postala: str. Piata Amzei 10-22, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010345, Romania, Tel.3197062, Fax: 3197064
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160067.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd.Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/311.80.95, Fax: 021/311.80.95
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd.Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/311.80.95, Fax: 021/311.80.95
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2007 10:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer