Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional , intern si international


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.079.032 RON

Castigatorul Licitatiei: D.A.L. TRAVEL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147354/14.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143519
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Adresa postala: B-dul Ion Mihalache, nr.15 - 17, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Sandu, Tel. +40 372838510, In atentia: Constantin Saragea, Valentina Lazar, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 372838510, Adresa internet (URL): www.fonduri-europene.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian de pasageri ocazional , intern si international
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: La sediul Ministerului Fondurilor Europene, B-dul Mircea Voda 44 , tronson 3, intrarea BSector 3, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea serviciilor de transport aerian ocazional de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale si interne), prin incheierea unui acord-cadru cu reluarea competitiei intre operatori economici semnatari ai acestuia.In conformitate cuart. 148^1 din OUG nr. 34/2006, republicata si modificata in cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul/invitatia de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a) fie de a anula procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru;b)fie de a continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 079, 032.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S217-377587din08.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6744 Denumirea: Acord -cadru de servicii de transport aerian ocazional, intern si international de pasageri
V.1) Data atribuirii contractului 24.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
D.A.L. TRAVEL S.R.L.
Adresa postala: PIATA AMZEI 10-22, PARTER, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010345, Romania, Tel. +40 123197062, Email: [email protected] , [email protected] , [email protected], Fax: +40 123197064, Adresa internet (URL): www.daltravel.ro
WECO TMC S.R.L.
Adresa postala: Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 212422323, Email: [email protected], Fax: +40 212423118, Adresa internet (URL): www.wecotravel.ro
PERFECT TOUR S.R.L.
Adresa postala: Str. Sipotul Fantanilor , nr. 8 , Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010992, Romania, Tel. +40 214050015, Email: [email protected], Fax: +40 213119954, Adresa internet (URL): www.perfect-tour.ro
OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Adresa postala: SECT.4, STR. VISANA, NR. 5, BL. 43, SC.B, AP. 66, ET. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040392, Romania, Tel. 0213305658, Email: [email protected], Fax: 0213305123, Adresa internet (URL): www.olimpic.ro
TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Adresa postala: Bd. Carol I, nr.50, ap.4, et.1, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020923, Romania, Tel. 0722531053; 021/3121252, Email: [email protected], Fax: 0213121272, Adresa internet (URL): www.traveltime.ro
ROUND THE WORLD TRAVEL S.R.L.
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 167, et. 4, camera B, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014459, Romania, Tel. +40 212329098, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212321268
EXIMTUR S.R.L.
Adresa postala: Str. Nichita Stanescu nr. 16, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400366, Romania, Tel. +40 364803803, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 364803804, Adresa internet (URL): www.eximtur.ro
SF TRAVEL S.R.L.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 41, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040584, Romania, Tel. +40 723226045, Email: [email protected], Fax: +40 213350574
EXPERT MULTISERVICES IMPEX SRL
Adresa postala: Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011482, Romania, Tel. +4 213194712, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4079032.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4079032.24 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Pretul unitar cel mai scazutal Taxei de Servicii (TS) perceputa de operatorul economicIntocmirea clasamentului operatorilor economici cu care se va incheia acordul ? cadru: pretul cel mai scazut al Taxei de Servicii (TS) perceputa de operatorul economic ? primul clasat si apoi in ordinea crescatoare a TS.In situatia in care doi sau mai multi operatori vor oferta aceeasi valoare a taxei de servicii, acestia vor participa la evaluare pentru intocmirea clasamentului in vederea incheierii acordului? cadru.Prin TS se intelege valoarea maxima a comisionului pentru prestatiile de servicii (rezervare si emitere de bilete de avion), pe care operatorul economic il va putea percepe pe durata acordului ? cadru, exprimata ca valoare fixa.Criteriul de atribuire la reluarea competitiei pentru incheierea comenzilor/contractelor subsecvente acordului ? cadru: pretul cel mai scazut al biletelor de avion ofertate.Pretul biletului de avion care va fi ofertat de fiecare operator economic la reluarea competitiei va evidentia taxa de servicii luata in calcul.Tariful/biletul de avion = PA + TA + TSPA = Pretul de achizitie a biletului de avion platit de operatorul economic catre compania aeriana, calculat exclusiv taxele de aeroport aferente sitaxa de servicii;TA = taxele de aeroport;TS = taxa de servicii, valoare fixa care nu va putea fi mai mare decat cea din oferta pe baza careia a semnat acordul cadru.La reluarea competitiei, valoarea maxima a TS ofertatain vederea incheierii acordului ? cadru, va putea fi diminuata in scopul castigarii competitiei.Plataserviciilor prestate se efectueaza in lei, la cursul de schimb Leu/Euro calculat de B.N.R. , de la data facturarii, prin ordinde plata emis de achizitor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Fondurilor Europene, Directia Achizitii Publice, IT si Administrativ - Serviciul pregatire proiecte si achizitii publice
Adresa postala: Bd. Mircea Voda 44, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel. +40 317300182, Email: [email protected] , [email protected], [email protected], Fax: +40 317300164, Adresa internet (URL): www.mfe.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer