Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional international si cazare pentru personalul MCTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
295.700 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ROMANIA TRAVEL PLUS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 652/12.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 3425
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Adresa postala: Bulevardul Libertatii, numarul 14, sectorul 5 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Punct(e) de contact: Iulian Drenea- Soare, Tel.4001381, Email: [email protected], Fax: 3114136, Adresa internet (URL): www.mcti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian de pasageri ocazional international si cazare pentru personalul MCTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: La sediul MCTI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian de pasageri ocazional international si cazare pentru personalul MCTI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
62210000-7 - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
295, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20 Denumirea: Servicii de transport aerian si cazare
V.1) Data atribuirii contractului 5/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMANIA TRAVEL PLUS S.R.L.
Adresa postala: Str. Tudor Stefan , nr. 56, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0500062, Romania, Tel.2304282, Email: [email protected], Fax: 2305042, Adresa internet (URL): www.rotravelplus.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 300000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 295700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consilul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica din MCTI
Adresa postala: Bulevardul Libertatii, nr.14, sector5, Bucuresti, etajul 2, camera 13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Tel.021/4001445, Email: [email protected], Fax: 021/3114136
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2007 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer