Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional


Anunt de participare numarul 41700/21.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Romana pentru Investitii Straine
Adresa postala: B-dul Primaverii, nr.22, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011974, Romania, Punct(e) de contact: Raluca Olivia Anghel, Tel.021.233.91.03, Email: [email protected], Fax: 021.233.91.04, Adresa internet (URL): www.arisinvest.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.arisinvest.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Agentia Romana pentru Investitii Straine
Adresa postala: B-dul Primaverii, nr.22, sect.1 sau de pe SEAP, prin descarcare gratuita a fisierului fisa_date_achizitie_bilete_avion_ARIS.docpostat pe site-ul www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011974, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Marinescu, Tel.021/233.91.03, In atentia: Compartiment Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: 021/233.91.04, Adresa internet (URL): www.arisinvest.ro ; fisa de date si caietul de sarcini se gaseste pe SEAP www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian de pasageri ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: livrare bilete la sediul din b-dul Primaverii, nr. 22, sect.1, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 60, 000 si 100, 000EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru pe o perioada de 24 luni, in urma aplicarii procedurii de licitatie deschisa, cu maxim 3 operatori economici, atribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului cadru, pe baza criteriului ofertei cele mai avantajoase economic, contracte subsecvente de servicii de transport aerian de pasageri ocazional, pentru destinatiile/clasele/durata deplasarii stabilite de catre autoritatea.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
62210000-7 - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
contracte subsecvente in functie de necesitatile autoritatii contractante
Valoarea estimata fara TVA: intre 60, 000 si 100, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu este cazul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
credite bugetare alocate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In conformitate cu documentatia de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil la data de 31.12.2006 si situatiile financiare la 30.06.2007 sau similar
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
acreditare membru IATA (International Air Transport Association) sau ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism) sau similar si completare Formular 5 din Sectiunea V
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.02.2008 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.02.2008 12:00
Locul: Sediul ARIS b-dul Primaverii, nr.22, sect.1, Bucuresti, sala de protocol.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in acest sens de ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleus, nr.6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia Romana pentru Investitii Straine (ARIS) - Compartimentul Juridic
Adresa postala: b-dul Primaverii nr 22, sect.1., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011974, Romania, Tel.021/233.91.03, Email: [email protected], Fax: 021/233.91.04
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2008 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer