Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE TRANSPORT AERIAN in cadrul Proiectului Erasmus Mundus Grant agreement nr.2012-2626/001-001-EMA2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
594.000 RON

Castigatorul Licitatiei: WECO TMC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144601/10.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139829
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Adresa postala: B-dul Carol I, nr 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700506, Romania, Punct(e) de contact: Petru Nistor, Tel. +04 0232201039, In atentia: Ing. Gabriela Alexoaei, Email: aprovin[email protected], Fax: +04 0232201148, Adresa internet (URL): www.uaic.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE TRANSPORT AERIAN in cadrul Proiectului Erasmus Mundus Grant agreement nr.2012-2626/001-001-EMA2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Universitatea Al.I.Cuza Iasi Bd.Carol I , nr.11
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii prestate de catre entitati juridice specializate in vederea achizitionarii de catre Autoritatea Contractanta a biletelor de avion pentru zboruriinternationale, in functie de necesitatile concrete aleProiectului Erasmus Mundus Grant agreement nr.2012-2626/001-001-EMA2
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
594, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1610/AP/14.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S125-214732din29.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15 Denumirea: contract furnizare servicii de transport aerian
V.1) Data atribuirii contractului 23.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
WECO TMC S.R.L.
Adresa postala: Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 212422323, Email: [email protected], Fax: +40 212423118, Adresa internet (URL): www.wecotravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 594000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 594000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ERASMUS MUNDUS EDEN ?Grant agreement nr.2012-2626/001-001-EMA2
VI.2) Alte informatii
Sub rezerva dreptului prevazut la art.148 indice 1 lit.b) din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu cel pu?in 3 operatori economiciatribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern si/sau interna?ional de pasageri pentru destinatiile / clasele / durata / conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta in etapa de reluare a competitiei;Clasamentul ofertelor va fi realizat in func?ie de nivelul cel mai mic al Tarifului de Serviciu (TS)Modalitatea de departajare a eventualeloroferte cu preturi egale clasate pe locul din clasament care coincide cu numarul maxim al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru : in cazul in care doua sau mai multe oferte au valori egale ale tarifului de serviciuse solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participe la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis.1. Oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/conditiilor prevazute in acordul-cadru, prin reluarea competitiei ori de cate ori va aparea necesitatea organizarii unor deplasaria personalului sau delegatilor autoritatii contractante.In etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului ?cadru, elementul principal al propunerii financiare il reprezinta pretul cel mai scazut al serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destinatiilor solicitate (calculat ca ? pre? bilet +valoarea taxelor de zbor aferent+ TS )Propunerea financiara ?va fi exprimata in euro iar plata se va realiza de catre Autoritatea Contractanta in echivalent RON, la cursulafi?at de B.N.R. din data emiterii fiecarui bilet de avion), in termen de pana la 30 de zile de la data receptionariiPropunerea financiarava fi insotita in mod obligatoriu de istoricul rezervarii, ca o conditie de validitate a acesteia.Istoricul rezervarii este documentul electronic generat de GDS (global distribution system ? sistem computerizat de rezervari) care contine informatii privind momentul generarii rezervarii si toti pasii necesari efectuarii rezervarii cu date ?i ore.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OficiulJuridic al Universitatii ?Alexandru Ioan Cuza? Iasi
Adresa postala: B-dul Carol I, nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700506, Romania, Tel. +40 0232201131
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer