Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian international ocazional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.100 EUR

Castigatorul Licitatiei: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 86748/01.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 0929 Bucuresti
Adresa postala:  str.Franceza nr.48-50 Bucuresti sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030105, Romania, Punct(e) de contact:  MARICELA MUCOI, Tel. 0213037851;0213144324, Email:  [email protected], Fax:  0213134388;4106117
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian international ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Sediul beneficiarului din Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian international ocazional
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 100EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 37 Denumirea: Servicii de transport aerian international ocazional
V.1) Data atribuirii contractului 6/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Adresa postala:  STR. MAIOR CORAVU, NR.29C, SECTOR 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021972, Romania, Tel. 021 2500221, Email:  offic[email protected], Fax:  021 2503313, Adresa internet (URL):  www.dancopro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1135.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1100.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 4, 648 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anuntul are ca obiect atribuirea contractului ca urmare a desfasurarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare conform prevederilor art 122, lit. c) din OUG nr. 34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  Strada Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/3321240, Email:  [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Strada Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al UM 0929
Adresa postala:  Strada Franceza nr. 48-50, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030105, Romania, Tel. 0213144324
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2010 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer