Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian ocazional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.700.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC PERFECT TOUR SRL
Anunt de atribuire numarul 68092/21.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 53169
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Cultural Roman
Adresa postala: aleea Alexandru, nr. 38, sector I, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011824, Romania, Punct(e) de contact: Irina Angelica Ionescu, Tel.031.7100.682, In atentia: Irina Angelica Ionescu, Email: [email protected], Fax: 031.7100.662, Adresa internet (URL): www.icr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: La sediul autoritatii contractante, Aleea Alexandru nr. 38, sector I, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian ocazional, intern si/sau international.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 700, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
101/29.10.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S218-290866din08.11.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36 Denumirea: Acord-cadru servicii de transport aerian ocazional intern/international
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PERFECT TOUR SRL
Adresa postala: Str. Sevastopol, nr.26, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.021.311.99.54, Email: [email protected], Fax: 021.311.99.54
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1700000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 700000.00/1700000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 6, 630, 000 Moneda: RON
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 36 Denumirea: Acord-cadru servicii de transport aerian ocazional intern/international
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BUSINESS TRAVEL TURISM SRL
Adresa postala: Aleea Alexandru, nr.9A, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.021.2315619, Email: [email protected], Fax: 021.2315622
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1700000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 700000.00/1700000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 6, 630, 000 Moneda: RON
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 36 Denumirea: Acord-cadru servicii de transport aerian ocazional intern/international
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DANCOPRO COMUNICATION SRL
Adresa postala: Str. Maior Coravu, nr.29C, sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.021.250.33.12, Email: [email protected], Fax: 021.250.33.12
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1700000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 700000.00/1700000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 6, 630, 000 Moneda: RON
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In urma aplicarii criteriului de atribuire " Pretul cel mai scazut al taxei de servicii" ofertantii castigatori semnatari ai acordului cadru de servicii de transport aerian ocazional intern/international sunt: 1. SC BUSINESS TRAVEL SRL - taxa de servicii - 0 Euro2. SC DANCO PRO COMMUNICATION SRL - taxa de servicii - 0 Euro3. SC PERFECT TOUR SRL - taxa de servicii - 0 EuroOferta cea mai ridicata a fost in valoare de 2 Euro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
ConsiliulNationaldeSolutionareaContestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.o21/3.10.46.41, Email: [email protected], Fax: 012/3.10.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CurteadeApelBucuresti
Adresa postala: SplaiulIndependenteinr. 5 , sector4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030099, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3195183, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Aleea Alexandru nr 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011824, Romania, Tel.0317100667, Email: [email protected], Fax: 0317100606, Adresa internet (URL): www.icr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.01.2009 18:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer