Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian ocazional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.750.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143458/17.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140897
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI
Adresa postala: STRADA LEV TOLSTOI NR. 22-24, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011948, Romania, Punct(e) de contact: VALENTINA HUBATI, Tel. +40 213078874, In atentia: DIAPP, Email: [email protected], Fax: +40 213078880, Adresa internet (URL): www.curteadeconturi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Curtea de Conturi a Romaniei, Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii prestate de catre entitati juridice specializate in vederea achizitionarii de catre Curtea de Conturi a Romaniei a biletelor de avion pentru zboruri internationale, in functie de necesitatile concrete ale acesteia.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 750, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S086-146291din03.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20782 Denumirea: Acord-cadru de servicii de transport aerian ocazional
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Adresa postala: STR. MAIOR CORAVU, NR.29C, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021972, Romania, Tel. 021 2500221, Email: [email protected], Fax: 021 2503313, Adresa internet (URL): www.dancopro.ro
D.A.L. TRAVEL S.R.L.
Adresa postala: PIATA AMZEI 10-22, PARTER, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010345, Romania, Tel. +40 123197062, Email: [email protected] , [email protected] , [email protected], Fax: +40 123197064, Adresa internet (URL): www.daltravel.ro
Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.
Adresa postala: Calea Bucurestilor nr. 224 F, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel. +40 212014723, Email: [email protected], Fax: +40 212014762, Adresa internet (URL): http: //www.tarom.ro
WECO TMC S.R.L.
Adresa postala: Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 212422323, Email: [email protected], Fax: +40 212423118, Adresa internet (URL): www.wecotravel.ro
PERFECT TOUR S.R.L.
Adresa postala: Str. Sipotul Fantanilor , nr. 8 , Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010992, Romania, Tel. +40 214050015, Email: [email protected], Fax: +40 213119954, Adresa internet (URL): www.perfect-tour.ro
OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Adresa postala: SECT.4, STR. VISANA, NR. 5, BL. 43, SC.B, AP. 66, ET. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040392, Romania, Tel. 0213305658, Email: [email protected], Fax: 0213305123, Adresa internet (URL): www.olimpic.ro
ROUND THE WORLD TRAVEL S.R.L.
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 167, et. 4, camera B, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014459, Romania, Tel. +40 212329098, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212321268
BEST TRAVEL INTERNATIONAL
Adresa postala: Str Amiral Constantin Balescu 31, parter, ap. 1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011954, Romania, Tel. +40 213178330, Email: [email protected], Fax: +40 213178331, Adresa internet (URL): http: //www.besttravel.ro/despre_noi.php
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1750000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1750000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Bugetul de Stat si Fonduri Europene nerambursabile in cadrul proiectului ?Sprijin pentru dezvoltarea unei Autoritati de Audit la standard europene?-cod SMIS 24224
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta va incheia un Acord-cadru cu cel putin 3 operatori economici care inainteaza oferte declarate admisibile, realizand clasamentul acestora in functie de criteriul celui mai mic pret al Taxei de Servicii (TS).In cazul in care, in urma etapei de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte au aceeasi valoare a Taxei de Servicii, autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu toti acesti ofertanti, daca ofertele lor sunt declarateadmisibile.Contractele subsecvente se vor incheia anual cu operatorii economici castigatori, semnatari ai acordului-cadru, pentru destinatiile/clasele/durata/conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta, in functie de Programul activitatilor internationale ale Curtii de Conturi a Romaniei. Serviciile de transport aerian ofertate (rezervarea si emiterea de bilete de avion) se vor asigura prin intermediul companiilor aeriene care au curse regulate (cu sau fara escala), care au costul cel mai redus pentru biletul de avion pentru acea destinatie, (TS + taxe zbor + pret bilet), utilizandu-se cele mai rapide rute, raportate la natura si urgenta misiunilor.Daca se solicita mai multe bilete de avion prin aceeasi invitatie de participare la ofertare, criteriul va fi cel mai mic pret total aferent tuturor biletelor de avion solicitate.Propunerea financiara ? va fi exprimata in euro iar plata se va realiza de catre Autoritatea Contractanta in echivalent RON, la cursul mediu afi?at de B.N.R. din data emiterii fiecarui bilet de avion.Propunerea financiarava fi inso?ita in mod obligatoriu de istoricul rezervarii, ca o condi?ie de validitate a acesteia.Istoricul rezervarii este documentul electronic generat de GDS (global distribution system ? sistem computerizat de rezervari) care con?ine informa?ii privind momentul generarii rezervarii ?i to?i pa?ii necesari efectuarii rezervarii cu date ?i ore.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 256 indice 2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer