Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian ocazional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
960.000 RON

Castigatorul Licitatiei: AEROTRAVEL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146311/22.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143757
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 0256403151, In atentia: Dana Suba, Email: [email protected], Fax: +40 0256403153, Adresa internet (URL): www.upt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de Invatamant Superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Universitatea ?Politehnica? din Timisoara, P-ta Victoriei nr.2
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian ocazional in functie de deplasarile programate in cadrul Universitatii ?Politehnica? din Timisoarain interes de serviciu, in cadrul proiectelor derulate prin fonduri europene si in cadrul contractelor de cercetare .a.Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu cel putin 3 operatori economici (numarul maxim fiind nelimitat), atribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern si international de pasageri pentru destinatiile / clasele / durata / conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta in etapa de reluare a competitiei;b.Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor / conditiilor prevazute in acordul-cadru, prin reluarea competitiei ori de cate ori va aparea necesitatea organizarii unor deplasari in tara si/sau strainatate a personalului sau delegatilor autoritatii contractante;c.Competitia se va relua cu semnatarii acordului cadru, pentru fiecare deplasare in parte.Pentru fiecare deplasare autoritatea contractanta va transmite invitatie semnatarilor acordului cadru, in vedera stabilirii pretului cel mai saczut al biletelor de avion solicitate prin invitatie. (conform caietului de sarcini).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
960, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S174-300737din07.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16164 Denumirea: SERVICII DE TRANSPORT AERIAN OCAZIONAL
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEROTRAVEL S.R.L.
Adresa postala: STR.TIMISULUI, NR.67, PARTER, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010067, Romania, Tel. 021/3167306, Email: [email protected], Fax: 021/3167308, Adresa internet (URL): www.aerotravel.ro
OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.
Adresa postala: SECT.4, STR. VISANA, NR. 5, BL. 43, SC.B, AP. 66, ET. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040392, Romania, Tel. 0213305658, Email: [email protected], Fax: 0213305123, Adresa internet (URL): www.olimpic.ro
MICOMIS SRL
Adresa postala: Str. M. SADOVEANU, nr.4, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500030, Romania, Tel. +40 744313603, Email: [email protected], Fax: +40 268410321
PERFECT TOUR S.R.L.
Adresa postala: Str. Sipotul Fantanilor , nr. 8 , Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010992, Romania, Tel. +40 214050015, Email: [email protected], Fax: +40 213119954, Adresa internet (URL): www.perfect-tour.ro
WECO TMC S.R.L.
Adresa postala: Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 212422323, Email: [email protected], Fax: +40 212423118, Adresa internet (URL): www.wecotravel.ro
EXIMTUR S.R.L.
Adresa postala: Str. Nichita Stanescu nr. 16, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400366, Romania, Tel. +40 364803803, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 364803804, Adresa internet (URL): www.eximtur.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 960000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 960000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Sub rezerva dreptului prevazut la art.1481 lit.b) din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu toti ofertantii ale caror oferte vor fi declarate admisibile. Numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul - cadruva fi de cel pu?in 3 operatori (numarul maxim fiind nelimitat) atribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern si/sau international de pasageri pentru destina?iile / clasele / durata / conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta in etapa de reluare a competitiei;1.Oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor / conditiilor prevazute in acordul-cadru, prin reluarea competi?iei ori de cate ori va aparea necesitatea organizarii unor deplasari in tara si/sau strainatate a personalului sau delegatilor autoritatii contractante.In etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului ?cadru, elementul principal al propunerii financiare il reprezinta pre?ul cel mai scazut al serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destina?iilor solicitate (calculat ca Sumapret bilet +valoarea taxelor de zbor aferent+ TS )in conditiile respectarii cerintelor specifice de ruta directa/indirect.Propunerea financiara ?va fi exprimata in euro iar plata se va realiza de catre Autoritatea Contractanta in echivalent RON, la cursul mediu afisat de B.N.R. din data emiterii fiecarui bilet de avion.Propunerea financiarava fi insotita in mod obligatoriu de istoricul rezervarii, ca o conditie de validitate a acesteia.Istoricul rezervarii este documentul electronic generat de GDS (global distribution system ? sistem computerizat de rezervari) care contine informatii privind momentul generarii rezervarii si toti pasii necesari efectuarii rezervarii cu date si ore.In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente doi sau mai multi ofertanti, prezinta o propunere financiara de aceeasi valoare, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara, contractul subsecvent urmand sa fie atribuit ofertantuluicare a transmiscea mai buna oferta, respectiv cel mai scazut pret al serviciilor de transport aerian(calculat ca suma pret bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS ).Istoricul rezervariiva insoti in mod obligatoriu si propunerea financiara aferenta etapei de reofertare, ca o conditie de validitate a acesteia.-Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Tel. +40 256403027, Email: [email protected], Fax: +40 256403153
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 16:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer