Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian ocazional de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile interne si internationale)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
88.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC ING DEVELOPMENT SRL
Anunt de atribuire numarul 83728/07.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 73528
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Tiberia Rus, Tel.021.316.37.04, Email: [email protected], Fax: 021316.37.04
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian ocazional de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile interne si internationale)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian ocazional de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile interne si internationale)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
88, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8825 Denumirea: Servicii de transport aerian ocazional de pasageri, curse interne si internationale
V.1) Data atribuirii contractului 10/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ING DEVELOPMENT SRL
Adresa postala: Str. Zambilelor nr. 96, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023782, Romania, Tel.021-242.23.23, Email: [email protected], Fax: 021-242.31.38
SC PERFECT TOUR SRL
Adresa postala: Str. Sevastopol nr. 26, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010992, Romania, Tel.021-310.65.01, Email: [email protected], Fax: 021-311.99.54
SC DAL TRAVEL SRL
Adresa postala: Piata Amzei nr. 10-22, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.021-319.70.62, Email: [email protected], Fax: 021-319.70.64
SC EUROTRAVEL SRL
Adresa postala: Calea 13 septembrie nr. 83, bl. 77B, parter, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.021-411.40.00, Email: [email protected], Fax: 021-319.65.30
SCTRAVELBIZ SRL
Adresa postala: Str. Washington nr. 32, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.021-231.09.55, Email: [email protected], Fax: 021-231.08.96
SC OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL
Adresa postala: Str. Visana nr. 5, bl. 43, sc. B, et. 5, ap. 66, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.021-330.56.58, Email: [email protected], Fax: 021-330.61.52
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 370814.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiect ECOEMERGE
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sect.3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: Bdul Libertatii, nr.12, sector5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel.0213163704, Email: [email protected], Fax: 0213163704
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2009 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer