Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nationale interne pentru anul 2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.249.523 RON

Castigatorul Licitatiei: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.
Anunt de atribuire numarul 143971/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CAMERA DEPUTATILOR
Adresa postala: STRADA IZVOR 2-4 SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Punct(e) de contact: ANCA DIACONESCU, Tel. +40 0214141617, In atentia: ANCA DIACONESCU, Email: [email protected], Fax: +40 0214141955, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nationale interne pentru anul 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Rutele aeriene nationale interne
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nationale interne pentru anul 2014
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60410000-5 - Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 249, 522.58RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17/2015
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8/30 Denumirea: Servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nat interne pt 2014
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.
Adresa postala: Calea Bucurestilor nr. 224 F, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel. +40 212014723, Email: [email protected], Fax: +40 212014762, Adresa internet (URL): http: //www.tarom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3249522.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3249522.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala: Bd. Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213187731
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice - Serviciul Contractari
Adresa postala: Str.Izvor 2-4, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Tel. +40 0214141621, Email: [email protected], Fax: +40 0214141955
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 16:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer