Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport aeriande pasageri ocazional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
352.800 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ING DEVELOPEMENT SRL-ALTO TOURS
Anunt de atribuire numarul 54345/01.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38025
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Rutiera Romana
Adresa postala: B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Valeru Raduca, Tel.0720.077.556, Email: [email protected], Fax: 021.318.21.10, Adresa internet (URL): arr
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aeriande pasageri ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de bilete de avion pentru deplasarea conducerii si angajatilor ARR in interes de serviciu pe rute interne si internationale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
62210000-7 - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
352, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 54336 Denumirea: servicii de transport aerian de pasageri, intern si international
V.1) Data atribuirii contractului 7/21/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ING DEVELOPEMENT SRL-ALTO TOURS
Adresa postala: str. Zambilelor nr. 69, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023784, Romania, Tel.021/242.23.23, Fax: 021/242.31.18
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 352800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 352800.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 18
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In urma aplicarii procedurii de atribuire ARR a incheia un acord-cadru de prestare a serviciilor de transport aerian ocazional international/intern, cu operatorii economici ale caror oferte s-au clasat pe primele 3 locuri in conformitate cu criteriului de atribuire utilizat pentru intocmirea clasamentului, atribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului cadru, contracte subsecvente de servicii pentru destinatiile/clasele/durata depasarii stabilite de catre autoritatea contractanta.Ceilalti ofertanti clasati pe locurile doi si trei si cu care s-a incheiat acord cadru sunt: SC BUSINESS TRAVEL TURISM SRL (nr. acord cadru 54334/21.07.2008) respectiv SC DAL TRAVEL SRL (nr. acord cadru 54335/21.07.2008)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si legislatie
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.3182100
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2008 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer