Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport feroviar de marfuri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.019.517 RON

Castigatorul Licitatiei: SERVTRANS INVEST S.A.
Anunt de atribuire numarul 130948/21.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119853
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Eugen Cretu, Tel. 021.318.52.58, int. 16, In atentia: Serviciului Achizitii Publice, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 021.312.91.46, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport feroviar de marfuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: Rute de tranport vagoane incarcate cu minereu: Argestru - Coslariu - Feldioara (448 km)Vagoanele goale vor fi transportate in diferite locatii, pe o distanta de minimum 234 km si maximum 475 km.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transport feroviar de marfuri (vagoane pline / vagoane goale)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 019, 516.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S138-303197din27.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1675 Denumirea: Servicii transport feroviar de marfuri
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVTRANS INVEST S.A.
Adresa postala: Sos. Nicolae Titulescu nr. 48, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021236, Romania, Tel. 0724247513, Email: [email protected], Fax: 021/222.33.46, Adresa internet (URL): transporturi feroviare
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA''S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU, NR.38, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 021/2251112, Email: [email protected], Fax: 021/2251113
DB SCHENKER RAIL ROMANIA SRL
Adresa postala: Strada Avram Imbroane nr 7, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300136, Romania, Tel. +40213312207, Email: [email protected], Fax: +40213312209, Adresa internet (URL): www.bahn.com.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14019516.81 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14019516.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Fax: 021.408.37.00, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti: Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. 021-318.52.58, Email: [email protected], Fax: 021-312.91.46, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2011 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer