Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport materii prime si materiale pe calea ferata


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.340.572 RON

Castigatorul Licitatiei: SNTFM CFR MARFA SA SUCURSALA BANAT OLTENIA
Anunt de atribuire numarul 116855/21.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 111840
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala:  DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220236, Romania, Punct(e) de contact:  Georgeta Chivu, Tel. 0750250576, Email:  [email protected], Fax:  0252/323685, Adresa internet (URL):  www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport materii prime si materiale pe calea ferata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: Romag-Termo
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport materii prime si materiale pe calea ferata
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 340, 571.46RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S50-082388din16.03.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 246 Denumirea: Servicii de transport materii primesi materialepe cale ferata
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SNTFM CFR MARFA SA SUCURSALA BANAT OLTENIA
Adresa postala:  str Rozelor nr 73A, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  220000, Romania, Tel. 0251412492, Fax:  0251/412492
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4298957.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3340571.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mehedinti
Adresa postala:  Bdul Carol I nr 14, Localitatea:  DrTrSeverin, Cod postal:  220099, Romania, Tel. 0252208200, Fax:  0252314666
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios Juridic
Adresa postala:  str Nicolae Iorga nr 1, Localitatea:  DrTrSEVERIN, Cod postal:  220236, Romania, Tel. 0252326147, Fax:  0252323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.07.2011 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer