Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.728 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SERCOMI COM S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 129695/17.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: Cosmin CRACIUN, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Traseul de transport al personalului angajat al Punctului de Lucru ? Sector Stei al Companiei Nationale a Uraniului S.A. si al celui delegat la acest punct de lucru, traseu definit in cadrul caietului de sarcini al documentatiei de atribuire aferente prezentei proceduri.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale, respectiv transportul personalului angajat al Punctului de lucru ? Sector Stei al achizitorului, al personalului delegat la acest punct de lucru din partea sediului achizitorului sau din partea altor autoritati publice, al personalului compus din cadrele de conducere ale acestui punct de lucru, al personalului compus din cadrele dirigentiei de santier precum si pe cel compus din cadrele de interventie in cazuri de urgenta, de la sediul acestui punct de lucru pana la Sectorul Avram Iancu Est si retur, in conformitate cu locatiile statiilor de urcare si de coborare ale personalului transportat, cu traseul de transport, cu orarul de transport, cu graficul de circulatie si cu celelalte specificatii enuntate in cadrul caietului de sarcini al documentatiei de atribuire aferente prezentei proceduri.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 728RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1853 Denumirea: Servicii de transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SERCOMI COM S.R.L.
Adresa postala: Str. Poet Andrei Muresanu, Nr. 13A, Ap. 6, Jud. Bihor, Localitatea: Stei, Cod postal: 415600, Romania, Tel. +40 727766466, Email: [email protected], Fax: +40 359814139 / +40 259333108
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15470.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13728.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 256^2, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, persoana care se considera vatamata poate sesiza C.N.S.C., in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Legislatie, Contencios Juridic al Companiei Nationale a Uraniului S.A.
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2012 10:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer